ข่าวประจำวัน » โรม ขู่ กอ.รมน. ! จะเอาผิด ซัดไม่ให้ความร่วมมือ ชี้แจงปัญหาใต้

โรม ขู่ กอ.รมน. ! จะเอาผิด ซัดไม่ให้ความร่วมมือ ชี้แจงปัญหาใต้

14 December 2023
383   0

เมื่อวันที่ 14 ธะันวาคม 2566 ที่อาคารรัฐสภาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธาน กมธ.แถลงผลการประชุม กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐฯ แนวทางปรับลดด่านและฐานปฏิบัติการที่อยูในชุมชน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายรังสิมันต์ แถลงว่า วันนี้คณะกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารบก อธิบดีกรมทางหลวง และอธิบดีกรมทางหลวงชนบท แต่ปรากฎว่า หน่วยที่เกี่ยวข้องส่งตัวแทนที่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจมาแทน ที่ประชุมจึงมีมติเลื่อนการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กอ.รมน.ในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก นอกจากนี้ยังไม่มีการส่งหนังสือชี้แจ้งถึงสาเหตุที่ไม่มาเข้าร่วม ซึ่งอาจเข้าข่ายไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 129 ที่ไม่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติ

นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุม กมธ.ได้มีมติการทำรายงานเรื่องดังกล่าวถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาของไม่ให้ความร่วมมือ กับคณะ กมธ.อย่างไม่มีเหตุผล และทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแก้ปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก