เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #โดนแน่ต้นตอ ! อ.ไชยยัน จี้สาวครูบูลี่ พลเอกเปรมคาห้องเรียน

#โดนแน่ต้นตอ ! อ.ไชยยัน จี้สาวครูบูลี่ พลเอกเปรมคาห้องเรียน

24 December 2022
689   0

    23 ธ.ค.2565 – จากกรณีเด็กนักเรียนถ่ายคลิปครูสาวโรงเรียนดังใน กทม. กำลังสอนวิชาสังคมศึกษา แต่กลับใช้คำพูดพาดพิงในลักษณะบูลลี่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษ และอดีตประธานองคมนตรี ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม จากนั้น นายนพดล พรหมภาสิต เลขาธิการศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิด bully ทางสังคมออนไลน์ (ศชอ.) ได้เดินทางไปโรงเรียนดังกล่าว และเรียกร้องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 เร่งตรวจสอบเรื่องนี้โดยด่วน

ล่าสุด ครูสาวรายนี้ ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง โดยระบุตอนหนึ่งว่า ได้สอนเรื่องการปกครองระบอบเผด็จการ ซึ่งวัตถุประสงค์แท้จริงของการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาและกระบวนการปกครองของระบอบเผด็จการ โดยผู้สอนลืมคำนึงถึงขอบเขดของหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ จึงนำแนวคิดและเนื้อหาเสริมจากที่ได้ร่ำเรียนมาสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียน

ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ควรเปิดโอกาสให้คุณครูเพ็ญภาส ได้อธิบายถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่เธอกล่าวถึง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตามที่คุณครูได้ทำหนังสือชี้แจง (ดูเอกสารข้างล่าง) ว่า ได้กล่าวไปตามที่ได้ร่ำเรียนมา ดังประเด็นต่อไปนี้

1.พลเอกเปรม เป็นเผด็จการ ?

2.เพศสภาพของพลเอกเปรม (ตามที่คุณครูกล่าว) ?

3.การใช้อำนาจในตำแหน่ง ในการตอบสนองความต้องการในข้อ 2 จนคุณครูเรียกบ้านพักของพลเอกเปรมว่าเป็น ฮาเร็ม ?

เราควรให้โอกาสคุณครู ก่อนตัดสินอะไรไปล่วงหน้า
เป็นไปได้ว่า ข้อมูลที่คุณครูได้มาจากการศึกษาของท่าน เป็นเช่นนั้นจริงๆ

ถ้าเป็นเช่นนั้น เราก็ควรตรวจสอบทางวิชาการว่า ข้อมูลนั้นอ้างอิงถูกต้องเพียงใด