เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #แยกกันเราตาย ! ดร.สุกิจ ปลุกนักกฎหมาย ร่วมกันสู้

#แยกกันเราตาย ! ดร.สุกิจ ปลุกนักกฎหมาย ร่วมกันสู้

27 January 2023
690   0

 

 

คำสุนทรพจน์ ภาษาอีสานเขาว่า

ทุกข์บ่มีเสื้อผ้า ฝาเฮือนบ่มีพอี้ได้อยู่ ทุกข์บ่มีข้าวอยู่ท้อง ซินอนลี่อยู่จังได หมายความว่า

ความสงบเรียบร้อยของสังคม หรือจริยะธรรม และคุณธรรมไม่สามารถยืนอยู่ได้ถ้าท้องยังหิวอยู่

กฎหมายใดใดก็ไม่สามารถเป็นขื่อ เป็นแป หรือเป็นเสาหลักได้ นั้น หมายถึง

ประชาชนมีความรู้สึกว่า กฎหมายเมืองไทยมีเยอะเกินไป และบัญญัติไว้ซำ้ซ้อนกันทำให้ขาดความศักดิ์สิทธิ

ผู้ใช้กฎหมายก็บริหารกฎหมายไม่ถูกต้อง เอาความถูกใจเป็นหลัก แล้วจะทำอย่างไร ให้เราร่วมมือกันทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตัวไปได้ด้วยกัน

“ทำนองที่ว่า รวมกันเราอยู่แยกกันเราตาย”

ดร.สุกิจ พูนศรีเกษม