เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #รองแม่ทัพ4ตรวจเยี่ยม !มอบนโยบายแก่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร

#รองแม่ทัพ4ตรวจเยี่ยม !มอบนโยบายแก่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร

11 November 2022
155   0

 

#ร่วมวงกินข้าว ขัดฉาก กล่าวคำปฏิญาณ ฝึกวินัย เตรียมเยี่ยมคุณภาพชีวิตน้องทหารใหม่

📌พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เน้นย้ำเฝ้าระวังโรคลมร้อน โรคโควิด-19 และปัญหายาเสพติด กำชับดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ให้มีความภูมิใจในการเป็นทหารอย่างภาคภูมิ

🔊พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้ความสำคัญกับการฝึกทหารใหม่ทุกผลัด โดยกำหนดนโยบายปรับเปลี่ยนหลักสูตรทหารใหม่จากที่เคยฝึกเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ เหลือเพียง 6 สัปดาห์ เพื่อต้องการให้น้องๆ ทหารใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นทหาร การอยู่เป็นหมู่คณะให้เกิดความรัก ความสามัคคี หล่อหลอมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพและส่วนหนึ่งของประเทศชาติ ให้ทหารใหม่ทุกคนมีความรู้สึกภาคภูมิใจและอยู่ได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก ทหารใหม่จึงถือเป็นน้องเล็กในกองทัพบกที่ต้องดูแลเสมือนคนในครอบครัว การสมัครเข้ามาเป็นทหารในปัจจุบันทหาร กองทัพบกได้ให้สิทธิและสวัสดิการแก่น้องๆ ทหารใหม่ที่ผ่านการเป็นทหาร ได้มีโอกาสเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารเพิ่มมากขึ้น ถึงร้อยละ 80 เพื่อให้ทุกคนได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพในฐานะข้าราชการประจำได้นอกจากนี้ ในระหว่างการฝึกทหารก็ยังส่งเสริมให้ทหารใหม่ได้ศึกษาต่อในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำหรับการดูแลคุณภาพชีวิตของทหารผลัดใหม่ ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 ในเรื่องการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคลมร้อน ให้หน่วยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมถึงมาตราการป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดจนปัญหายาเสพติดจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้ได้ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพร่วมกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงและภารกิจของกองทัพต่อไป

ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะพูดคุยสอบถามความรู้สึกและให้กำลังใจน้อง ๆ ทหารใหม่ และได้มอบสิ่งของบริโภค พร้อมเยี่ยมสถานที่ การเป็นอยู่หลับนอน เครื่องแต่งกายของใช้ประจำตัว สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารโรงนอน ก่อนจะเดินทางมายังโรงเลี้ยง ของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 เพื่อร่วมวงรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมแนะนำระเบียบวินัยฝึกความอดทนให้แก่น้องๆ ทหาร ด้วยการสอนขัดฉาก กล่าวคำปฏิญาณ

“ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่า ชาวนาเหนื่อยยาก ลำบากหนักหนา สังสารบรรดาเด็กตาดำๆ เราขอขอบคุณชาวนาทุกคนที่ลำบากยากล้นปลูกข้าวให้เรากิน เราจะกินไม่ให้เหลือแม้แต่เม็ดเดียว”

สร้างความประทับใจแก่ทหารใหม่อย่างยิ่ง