เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #แม่ทัพภาคที่ 4 เดินสายลงพื้น !ที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน

#แม่ทัพภาคที่ 4 เดินสายลงพื้น !ที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน

1 January 2023
172   0

 

 

▶️ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะผู้บังคับบัญชา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินสายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อบำรุงขวัญ และกำลังใจแก่กำลังพล ชุดปฏิบัติงานตามจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดบริการประชาชน ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล พร้อมทั้งลงไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ทั่วพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รับผิดชอบตรวจเยี่ยมในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส, พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี, พลตรี เฉลิมพงค์ คงบัว เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส, พลโท อุทิศ อนันตนานนท์ แม่ทัพน้อยที่ 4 /ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และรองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี, อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ อุ่นใจด้านความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ รวมถึงลงไปเน้นย้ำนโยบายตามมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่แก่เจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังคุมเข้มสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ควบคู่กับการป้องกันฐานที่ตั้งอย่างเข้มข้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้การปฏิบัติงานทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

 

⏩ พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะผู้บังคับบัญชาฯ ได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ ประชาชน และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้งพร้อมพักค้างแรม ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ สร้างความอุ่นใจปลอดภัยให้กับประชาชนเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2566
⏭ ภายหลังการตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพลเจ้าหน้าที่และประชาชน แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โพชฌังคปริตร เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาการเปรียญ วัดเนรัญชราวาส อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และจากนั้นเวลา 23.30 น. แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะผู้บังคับบัญชา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

⏯ เช้าวันปีใหม่ 1 มกราคม 2566 แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะผู้บังคับบัญชาฯ รวมถึงส่วนราชการ และพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ ณ วัดในพื้นที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุข ต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ โอกาสนี้ ยังได้ร่วมรับประทานอาหาร พบปะพูดคุย พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า