ข่าวประจำวัน » แพงทั้งแผ่นดิน ! ไข่ไก่ราคาพุ่ง ทะลุแผงละ 6 บาท หลังขึ้นค่าแรง 400

แพงทั้งแผ่นดิน ! ไข่ไก่ราคาพุ่ง ทะลุแผงละ 6 บาท หลังขึ้นค่าแรง 400

28 May 2024
130   0

ไข่ไก่..วัตถุดิบหลักในครัวเรือนไทย ที่วันนี้ราคาพุ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่ สร้างความปวดหัวให้บรรดาแม่บ้านทั่วประเทศ เมื่อเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาขึ้นอีกครั้ง ฟองละ 20 สตางค์ หรือแผงละ 6 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ไข่ไก่ขึ้นราคา อีกแล้ว ตกแผงละ 6 บาท ทำเอาแม่บ้านทั่วไทยกุมขมับ! 

ไข่ไก่ขึ้นราคา อีกแล้ว ตกแผงละ 6 บาท ทำเอาแม่บ้านทั่วไทยกุมขมับ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 แห่ง ได้ประกาศข่าวร้ายสำหรับผู้บริโภค โดยประกาศปรับราคาไข่ไก่ขึ้น ฟองละ 20 สตางค์ หรือแผงละ 6 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร พุ่งสูงขึ้นเป็นฟองละ 4 บาท จากเดิม 3.80 บาท

การปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมของเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด, สหกรณ์เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด โดยให้เหตุผลว่าเป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งราคาอาหารสัตว์และวัตถุดิบอื่นๆนอกจากนี้ การปรับราคาไข่ไก่ครั้งนี้ สร้างความกังวลให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อราคาอาหารอื่นๆ ที่มีไข่ไก่เป็นส่วนประกอบ

advertisement

ไข่ไก่ขึ้นราคา อีกแล้ว ตกแผงละ 6 บาท ทำเอาแม่บ้านทั่วไทยกุมขมับ

ทำไมราคาไข่ไก่ถึงต้องปรับราคาขึ้น

ราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาอาหารสัตว์ที่เป็นต้นทุนหลักในการเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ เช่น สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ส่งผลต่อราคาธัญพืชทั่วโลก รวมถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ผลผลิตข้าวโพดในประเทศลดลง นอกจากนี้ ราคาวัตถุดิบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่ไข่ เช่น ค่าวัคซีน ยา และค่าพลังงาน ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีส่วนทำให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่

  • อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือช่วงที่มีการบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้น อาจทำให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาด
  • ด้านโรคระบาดในสัตว์ปีก การระบาดของโรคในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่อาจส่งผลต่อปริมาณผลผลิตไข่ไก่ ทำให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้น
  • นโยบายภาครัฐ การแทรกแซงตลาดของภาครัฐ เช่น การกำหนดราคาขั้นต่ำ หรือการจำกัดการส่งออก อาจส่งผลต่อราคาไข่ไก่ในประเทศ

ประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบควรปรับตัวอย่างไร

จากสถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านและผู้มีรายได้น้อย ที่ต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ ประชาชนสามารถปรับตัวได้หลายวิธี ดังนี้

  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค: ลดการบริโภคไข่ไก่ลง หรือหันไปบริโภคโปรตีนทางเลือกอื่นๆ เช่น เนื้อปลา ถั่ว เต้าหู้ หรือโปรตีนเกษตร ซึ่งมีราคาถูกกว่าและมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แพ้กัน
  • วางแผนการซื้อและการทำอาหาร: วางแผนการซื้อไข่ไก่ล่วงหน้า เลือกซื้อในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการ และเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ควรวางแผนการทำอาหารล่วงหน้า เพื่อลดการสูญเสียอาหารและประหยัดค่าใช้จ่าย
  • ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้: การปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบอาหาร และยังช่วยให้ได้ผักสดปลอดสารพิษอีกด้วย
  • ติดตามข่าวสารและข้อมูล: ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาไข่ไก่และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถปรับตัวและวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม
  • รวมกลุ่มกันซื้อ: การรวมกลุ่มกันซื้อไข่ไก่หรือสินค้าอื่นๆ ในปริมาณมาก อาจช่วยให้ได้ราคาที่ถูกลงกว่าการซื้อแบบรายย่อย

นอกจากการปรับตัวของผู้บริโภคแล้ว ภาครัฐควรเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างจริงจัง เพื่อให้ราคาไข่ไก่กลับสู่ระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน เช่น การสนับสนุนเงินช่วยเหลือ หรือการจัดหาแหล่งจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก

อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นราคาไข่ไก่ในครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อราคาอาหารอื่นๆ และค่าครองชีพโดยรวมของประชาชนอีกด้วย โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น