ข่าวประจำวัน » แฉลัทธิชังชาติ ! ดร.อานนท์ ชี้แรงกว่าลัทธิล้มเจ้า

แฉลัทธิชังชาติ ! ดร.อานนท์ ชี้แรงกว่าลัทธิล้มเจ้า

6 December 2023
200   0

5 ธ.ค.2566 – ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง “ลัทธิชังชาติร้ายแรงกว่าลัทธิล้มเจ้า” มีเนื้อหาระบุว่า “ผมมีความเห็นว่าลัทธิล้มเจ้า เป็นภัยต่อสถาบันหลักของชาติ ต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภัยสำหรับผู้ที่แสดงออกอย่างไม่ถูกต้อง แต่หากมีความฉลาดพอ เช่น นายปิยบุตร แสงกนกกุล ก็ยังไม่ต้องคดีใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ให้เด็ก ๆ ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง เข้าคุกหัวโตไป โดยตนเองยุยงปลุกปั่น ให้ความคิดอยู่เบื้องหลัง ไม่ออกหน้า ไม่พูดเอง

ส่วนลัทธิชังชาติ นั้น ถ้าวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาแล้ว คนที่สมาทานลัทธิชังชาติ จะขาดการพัฒนาตนเอง สร้างปัญหาความแตกแยกขัดแย้งในสังคม กล่าวโทษด่าทอทุกสิ่งอย่าง เป็นพลังทางลบที่ทำให้คนที่สมาทานลัทธิชังชาติขาดความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เพราะมัวแต่ด่าทอกล่าวโทษคนอื่นอยู่ร่ำไป ไม่ได้คิดแก้ไขตนเองให้ดีขึ้น

ในภาพรวมสำหรับประเทศชาตินั้น ลัทธิชังชาติ ร้ายแรงกว่าลัทธิล้มเจ้า เพราะหากลัทธิล้มเจ้าทำได้สำเร็จ ซึ่งเอาเข้าจริงไม่มีทางทำได้สำเร็จ สถาบันจะหายไปจากประเทศไทย แต่ประเทศชาติอาจจะยังคงอยู่ แต่ถ้าคนไทยทุกคนสมาทานลัทธิชังชาติเข้ามาไว้ในใจตนกันทุกคนแล้ว ประเทศก็จะไม่อาจจะดำรงอยู่ได้ เพราะจะด่าทอกล่าวโทษกันไปมา ไม่มีใครลุกขึ้นมาพัฒนาแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น

ลัทธิชังชาติจึงเป็นลัทธิของผู้พ่ายแพ้อย่างแท้จริงในชีวิตจริง เป็นลัทธิของคนที่ด่าเงาและความมืดแทนที่จะจุดไฟในความมืด แม้จะเป็นเพียงแสงอันริบหรี่เพียงชั่วคราวก็ยังดีกว่าเสียงด่าเงาและความมืดที่ดังก้องยาวนานแต่ไม่เกิดประโยชน์อันใดและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่”