ข่าวประจำวัน » แฉทักษิณเสวยสุข ! วัชระ เปิดภาพว่ายน้ำในสระ ถามชั้นไหนของรพ.

แฉทักษิณเสวยสุข ! วัชระ เปิดภาพว่ายน้ำในสระ ถามชั้นไหนของรพ.

6 October 2023
247   0

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. เวลา 10.57 น. ที่รัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวว่า ตนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ต่าง ๆ 3 คณะของสภาผู้แทนราษฎร คือ 

1.ยื่นต่อคณะกมธ.การตำรวจ ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีรูปภาพนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถ่ายรูปเล่นน้ำอยู่กับหลาน ว่านายทักษิณใช้หลักเกณฑ์ใดเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ หากเป็นนักโทษคนอื่นต้องการรักษาที่ รพ.นี้จะต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง และขอให้เชิญ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. มาชี้แจงว่าสระน้ำที่อยู่ในรูป อยู่ชั้นใดของรพ.ตำรวจ เช่น เดียวกับเสาไฟฟ้าที่ปรากฏในรูปอยู่ชั้นใดของ รพ.ด้วย   

2.ยื่นต่อคณะกมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ขอให้สอบหาข้อเท็จจริงกรณีสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งให้กระทรวงการคลังปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ดำเนินการกับนายทักษิณให้ชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจำนวน 4,000 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ว่า กระทรวงการคลังได้ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร และปัจจุบันดำเนินการถึงขั้นตอนใด

3.ยื่นต่อคณะกมธ.การเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน ขอให้พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีผู้สอบบัญชีตรวจพบธุรกรรมการเงินของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK มีความผิดปกติในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบันทึกรายรับ-รายจ่ายระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่ผิดปกติ รายจ่ายไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ รวมถึงเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ และการใช้เงินที่ได้รับจากการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP เป็นต้น มูลค่าเสียหายรวม 1.84 หมื่นล้านบาท และเชิญผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายเร่งหามาตรการป้องกันร่วมกันมิให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกได้หรือไม่ เพราะสร้างความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก และไม่ทราบว่าที่ปรึกษาของนายกฯที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 4 ราย มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่