ข่าวประจำวัน » แก้ปัญหาโกง ! สว.สมชาย แนะ 5 ข้อสกัดฮั้วโกงเลือกตั้ง สว.หลังพบพรึบทั้วประเทศ

แก้ปัญหาโกง ! สว.สมชาย แนะ 5 ข้อสกัดฮั้วโกงเลือกตั้ง สว.หลังพบพรึบทั้วประเทศ

6 June 2024
26   0

06 มิ.ย.2567 – นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) โพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง ฮั้วเลือก สว. กกต.มีหน้าที่ กกต.ต้องตรวจสอบทั้งประเทศ รับจ้างฮั้วติดคุก10 ปี ระบุว่า หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก สว.มาตรา 38, 40, 41, 42 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ และมีคำวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ประกอบ รธน. เลือก สว. มาตรา14 (24) ไม่ขัดรัฐธรรมนูญด้วย

ขอเสนอแนะ ต่อ กกต.เพื่อพิจารณาดำเนินการ ตามที่เห็นควรเร่งด่วนดังนี้

1.เร่งส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเร่งด่วนภายใน 5 วัน ไม่ต้องขยายเวลา เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายจากการล่าช้า หากมีการดำเนินการต่อเนื่องไป โดยยังไม่มีข้อยุติในคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ

2.เร่งตรวจสอบผู้สมัครที่เคยเป็นสมาชิกท้องถิ่น ที่ลาออกมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ซึ่งมีข่าวว่า อาจมีผู้สมัครบางราย พ้นจากตำแหน่งท้องถิ่นมาไม่ครบ 5 ปี และน่าจะมีรายชื่อหลุดรอด ไปในบัญชีที่ประกาศไปก่อนหน้าหรือไม่

3.เร่งดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน ตัดสิทธิ ดำเนินคดีให้เคร่งครัดดังตัวอย่างที่ดีของ กกต.จังหวัดยะลา โดยสั่งการให้เคร่งครัดเหมือนกันทั้งประเทศ เพื่อสกัดการฮั้วเลือก สว. และสืบสวนดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อให้ได้การเลือก สว.ที่สุจริตอย่างแท้จริง

4.เร่งตรวจสอบการขาดคุณสมบัติและประสบการณ์ไม่ครบ 10 ปี ของผู้สมัครกลุ่มต่างๆ ทั้ง 20 กลุ่มแบบเดียวกับที่จังหวัดบุรีรัมย์ อาทิ สมุทรสาคร ศรีสะเกษ มุกดาหาร เลย ลพบุรี น่าน เชียงใหม่ นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี สตูล ยะลา ปัตตานี สงขลา ฯลฯ และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ หากพบว่า ขาดคุณสมบัติจริง ต้องดำเนินการตัดสิทธิ ดำเนินคดีเอาผิดให้ถึงที่สุด

5.เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาจถูกเกณฑ์ ใช้ จ้างวาน หรือรับจ้างให้มาสมัครเพื่อเป็นผู้โหวตเลือก สว. ว่า การกระทำดังกล่าวอาจมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตัดสิทธิการเมือง 20 ปี และแจ้งให้ผู้รับรองเท็จทราบถึงความผิดตามกฎหมายที่มีโทษจำคุกไม่เกิน1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี เพื่อให้ประชาชนบางส่วนที่อาจร่วมกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพราะได้รับเงินค่าจ้างมานั้น ได้รับทราบและร่วมมมือกับ กกต.ยอมรับที่จะถูกกันเป็นพยานเพื่อสืบสวนดำเนินคดีกับผู้บงการใช้จ้างวาน ให้ถึงขบวนการทั้งหมดต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา ตามที่ กกต. จะเห็นสมควรว่าเป็นประโยชน์ที่ทำให้การเลือก สว.ครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม สมดังเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญต่อไปครับ