ข่าวประจำวัน » แก้ข้าวเน่า อายุ 10 ปี ! ง่ายนิดเดียว?!?!

แก้ข้าวเน่า อายุ 10 ปี ! ง่ายนิดเดียว?!?!

9 May 2024
297   0

แก้ข้าวเน่า อายุ 10 ปี

ง่ายนิดเดียว?!?!

หลัก

1) เพิ่มมูลค่าข้าวเน่า
2) คนใดก่อปัญหา
คนนั้นต้องแก้เอง
3) แก้แล้วประชาชนต้องได้ประโยชน์
4) รัฐบาลใดเจตนา เอาข้าวเน่าไปขายให้คนกิน รัฐบาลนั้นต้องรับผิดชอบ
เป็นคดีใหม่

วิธีการแก้ปัญหา

1) ทุจริตจำนำข้าว รัฐบาล(ยิ่งลักษณ์)ทำผิด
ดังนั้น
รัฐบาลปัจจุบันต้อง แก้ปัญหา
ด้วยวิธีที่ถูกต้อง

2) ข้าวอายุ10ปี เพิ่มมูลค่าง่ายๆ
นำไปหมัก ด้วยกากน้ำตาล ด้วยวิธีการและเชื้อที่เหมาะสม
ผลผลิตที่ได้ หลายทางเลือก

2.1) ได้แอลกอฮอล์
นำไปกลั่น เป็นสุราไทยพื้นบ้าน
กินได้ ขายได้ ง่ายนิดเดียว

2.2) ได้แกสชีวภาพ
ใช้หุงต้มได้ ขายได้ ง่ายนิดเดียว

2.3) ได้น้ำหมักชีวภาพ ที่มีธาตุอาหารหลัก รอง เสริม ฮอร์โมน เอนไซม์ที่พืชต้องการครบถ้วน
ใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ ขายได้ ง่ายนิดเดียว

2.4) นำน้ำหมักชีวภาพที่ได้ ใช้เป็นส่วนผสมในการหมักดินและปุ๋ยชีวภาพจากเศษใบไม้
ได้ดินปุ๋ยชีวภาพ ใช้ปลูกพืชได้ทุกชนิด ขายดินปุ๋ยได้ ง่ายนิดเดียว

มูลค่าผลผลิตที่รัฐบาลทำได้จาก2.1-2.4) หักต้นทุนดำเนินการแล้ว
จะได้กำไรเข้าประเทศ มหาศาล

ไม่เสี่ยงเอาข้าวเน่ามาขายถูกๆให้คนกิน !

รัฐบาล
มีหน่วยราชการ
มีคนเก่ง
มีคนที่สามารถทำได้

“ง่ายนิดเดียว “

ใช่ไหม ถ้าคิดจะทำ ?

วิศวนเกษตรกร#1
9 พฤษภาคม 2567