ข่าวประจำวัน » เอาแล้วไง ! ปตท.ตั้งญาติเศรษฐานั่งกก.ผูเมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เอาแล้วไง ! ปตท.ตั้งญาติเศรษฐานั่งกก.ผูเมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

22 October 2023
1786   0

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตทจำกัด (มหาชนหรือ PTT รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่16 ตุลาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้ นายพงศธร ทวีสิน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้

  (1) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

     (2) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ และ นายพงศธร ทวีสิน กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ ปตทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ต่อไป