ข่าวประจำวัน » เอาแล้วเว้ย ! ศาลรธน.ให้ กกต.ส่งเอกสารเพิ่มยุบก้าวไกลภายใน 7 วัน

เอาแล้วเว้ย ! ศาลรธน.ให้ กกต.ส่งเอกสารเพิ่มยุบก้าวไกลภายใน 7 วัน

20 March 2024
302   0

วันที่ 20 มีนาคม 2567 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยถึงกรณีคำร้องของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ที่ได้ยื่นคำร้องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้พิจารณาสั่ง ยุบพรรคก้าวไกล และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคตาม พ.ร.ป.ว่าพรรคการเมืองมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)

จากเหตุมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-filing เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา

โดยศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาแล้วเห็นว่า คำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล (เรื่องพิจารณาที่ 10/2567) ยังมีเอกสารบางรายการไม่ชัดเจน จึงให้ผู้ร้องส่งเอกสารฉบับที่ชัดเจนต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในกำหนดระยะเวลา 7 วันนับแต่วันได้รับหนังสือ