ข่าวประจำวัน » เอาแล้ววัคซีนเทพ ! ผลกระทบหนัก ออกกำลังไม่ได้ เหนื่อยง่าย ชา คิดอะไรไม่ออก ก

เอาแล้ววัคซีนเทพ ! ผลกระทบหนัก ออกกำลังไม่ได้ เหนื่อยง่าย ชา คิดอะไรไม่ออก ก

17 December 2023
573   0

วันนี้(16 ธ.ค.) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เผยแพร่บทความเรื่อง “กลุ่มอาการหลังวัคซีนโควิด (ตอนที่2)” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบหรือภาวะแทรกซ้อนจากการใช้วัคซีนโควิด-19 โดยอ้างถึงรายงานจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถือว่าเป็นรายงานสำคัญอีกชิ้น มาจากคณะทำงาน แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ 20 คน จากมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐฯ นำโดย Harlan M Krumholz และ Yilun Wu จาก Yale School of Medicine ซึ่งยังอยู่ในระดับ medRxiv preprint เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2023 

กระบวนการประกอบไปด้วยการรวบรวมรายละเอียดจากผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 241 ราย อายุ 18 หรือมากกว่า ที่สมัครใจรายงานอาการหลังจากที่ได้รับวัคซีนโควิดเอ็มอาร์เอ็นเอ โดยเข้าโปรแกรม LISTEN (the online Yale Listen to Immune, Symptom and Treatment Experiences Now) ช่วงเวลาตั้งแต่พฤษภาคม 2022 จนกระทั่งถึงกรกฎาคม 2023

อายุเฉลี่ยของผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่ 46 ปี (38-56) มีผู้หญิง 192 รายและ 209 เป็นคนผิวขาวที่ไม่ใช่ฮิสแพนิค และ 211 รายอยู่ในประเทศสหรัฐ โดยที่ 127 รายได้รับวัคซีนไฟเซอร์ และ 86 รายได้รับวัคซีนโมเดอร์นา

อาการที่พบมากที่สุดคือไม่สามารถเคลื่อนไหวออกกำลังได้ถึง 71% มีอาการเหนื่อยล้าง่ายผิดปกติ 69% มีอาการชา 63% มีอาการสมองคิดอะไรไม่ออก(brain fog) 63% และอาการที่เกิดจากเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติ 63% 

ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่จะทำการปิดโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบยังคงรายงานความรู้สึกไม่สบายอยู่ถึง 93% มีความกลัว 82% และชีวิตเต็มไปด้วยความกังวล 81% ความรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะช่วยได้แล้ว 80% วิตกกังวล 76% ความหดหู่ซึมเศร้า 76% ความรู้สึกไร้ความหวัง 72% และความรู้สึกหมดคุณค่าของตนเอง 49%

ผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้รายงานว่าได้ใช้กระบวนการ วิธีการต่างๆ ในการรักษาโดยเฉลี่ยแล้ว 20 วิธีด้วยกัน (13-30)

ความสำคัญของรายงานนี้อยู่ที่ไม่เพียงแต่ลองโควิดเท่านั้น แต่มีผู้ได้รับผลกระทบของวัคซีนในลักษณะเดียวกันกับลองโควิด และการรักษาเต็มไปด้วยความยากลำบากและแพทย์จะจนปัญญาเนื่องจากลักษณะอาการเหล่านี้ไม่ได้เจาะจงกับระบบใดระบบหนึ่งชัดเจนแต่เป็นกลุ่มอาการและสะท้อนให้เห็นถึงความแปรปรวนที่เกิดขึ้นจากการควบคุมที่ผิดปกติในสมอง

สำหรับหมอเองนั้นได้รับผลกระทบเช่นกันรวมกระทั่งถึงมีการอักเสบในสมองและมีโปรตีนอัลไซเมอร์ขึ้น สิ่งที่ปฏิบัตินั้นและได้ผลภายในระยะเวลา 5 เดือน จนสามารถขจัดโปรตีนพิษออกได้หมด ก็คือเข้าใกล้มังสวิรัติ ผักผลไม้ กากใย งดเนื้อสัตว์มทานแต่กุ้ง หอย ปู ปลา เดิน 10,000 ก้าวตากแดด และพร่ำบอกคนป่วยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนที่ปกติหรือคนที่เจ็บป่วยไปแล้ว ให้ปฏิบัติดังกล่าวและต้องลงทุนด้วยตนเองไม่ใช่ใช้ยาอย่างเดียว และ ข้อสำคัญก็คือ รักษาศักดิ์ศรีของตนเอง ทำในสิ่งที่พึงกระทำ สามารถเงยหน้ามองฟ้า ได้อย่างองอาจและทรนง