ข่าวประจำวัน » เส้นผม บังภูเขา!ทำไม ผู้ที่เรียกร้องระบอบ”ประชาธิปไตย”จึงกลายเป็น “กบฏ”?

เส้นผม บังภูเขา!ทำไม ผู้ที่เรียกร้องระบอบ”ประชาธิปไตย”จึงกลายเป็น “กบฏ”?

18 March 2024
406   0

เส้นผม บังภูเขา

ทำไม ผู้ที่เรียกร้องระบอบ”ประชาธิปไตย”จึงกลายเป็น “กบฏ”?

ระบอบ ประชาธิปไตย คือ Democracy

ประชาธิปไตย (อังกฤษ: democracy; มาจาก กรีกโบราณ: δημοκρατία, อักษรโรมัน: dēmokratía, dēmos ‘ประชาชน’ กับ kratos ‘กฎระเบียบ’)[1] เป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่ง ซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและเลือกผู้ปกครอง ซึ่งทำหน้าที่ออกกฎหมาย โดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้แทนที่เลือกไปใช้อำนาจแทนก็ได้ มีประธานาธิบดี เป็นประมุข

ส่วน ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ที่เขียนไว้ใน รัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับ คือระบอบ ราชาธิปไตย หรือ Monarchy

ราชาธิปไตย (อังกฤษ: monarchy) เป็นรูปแบบการปกครองที่ตำแหน่งพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขแห่งรัฐ โดยปกติถืออยู่กระทั่งสวรรคตหรือสละราชสมบัติ โดยมากมักได้อำนาจมาโดยการสืบราชสมบัติในราชวงศ์เดียวกัน

สำหรับประเทศสยาม หรือไทย นับจากเปลี่ยนจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ใน 2475 รัฐธรรมนูญทุกฉบับ ระบุชัดเจนว่า
ไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข หรือ ระบอบราชาธิปไตย หรือ Monarchy มาตลอด 92 ปี

ย้ำ
ไทยไม่เคยปกครองด้วยระบอบ ประชาธิปไตยหรือ Monachy เลย

ดังนั้น
ผู้ที่เรียกร้อง การปกครอง ระบอบ”ประชาธิปไตย” จึงเท่ากับต้องการล้มล้างการปกครอง ระบอบ ราชาธิปไตย หรือ Monachy

ซึ่งถือเป็นการผิดต่อกฏหมายรัฐธรรมนูญ อย่างร้ายแรง

ดังนั้น ผู้ที่เรียกร้องระบอบ ประชาธิปไตย จึงกลายเป็น “กบฏ”

เยาวชนคนรุ่นใหม่ หรือรุ่นเก่า ที่ไม่เข้าใจ ความแตกต่างของคำว่า Monachy กับ คำว่า Democracy อย่างแท้จริง จึงอาจถูกผู้ไม่หวังดีชักจูงไปเรียกร้องให้สิ่งที่ผิดกฏหมาย และต้องกลายเป็นกบฏอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เมื่อเข้าใจดีแล้ว
ก็ขอให้หยุดการเรียกร้อง ระบอบประชาธิปไตย ทันที
ก่อนที่จะสายเกินไป

เส้นผมบังภูเขา โดยเเท้

ดุลย์ จุลกะเศียน
17 มีนาคม 2567