ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #เสวนาครั้งใหญ่ !“ ยุทธศาสตร์ฝายแกนดินซีเมนต์ เพื่อการแก้จน“

#เสวนาครั้งใหญ่ !“ ยุทธศาสตร์ฝายแกนดินซีเมนต์ เพื่อการแก้จน“

6 November 2022
171   0

 

ด่วน! จากน่าน

เสวนา คณะกรรมาธิการฯแก้จน ที่น่าน คึกคัก

 

เช้าวันนี้ ( 6 พฤศจิกายน 2565) คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา ได้จัดให้มีการเสวนาใหญ่เรื่อง “ ยุทธศาสตร์ฝายแกนดินซีเมนต์ เพื่อการแก้จน“ โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกับชมรมคนรักษ์ดินน้ำป่าน่าน ชมรมจักรยานเสือภูเขาอินโดจีน วิทยาลัยชุมชนน่าน และภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ และอปท. โดยมี ผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 140 คน

โดยมี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สามเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีนายพลเดช ปิ่นประทีป รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่ง กล่าวปาฐกถา

หลังจากนั้นได้มีการเสวนาเรื่องฝายแกนดินซีเมนต์ โดยมีวิทยากร ที่เข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย

๑. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๒. นายชนิด คำอุ่น กรรมการลุ่มน้ำน่าน

๓. นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ.
ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน

๔. นายสุภัทรดิศ ราชธา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมฝ่ายแกนดินซีเมนต์ดำเนินการเสวนาโดย นายพลเดซ ปิ่นประทีป

บรรยากาศได้รับความสนใจ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก โดยมีการซักถามแลกเปลี่ยนตลอดเวลา (รายละเอียดการเสวนา จะนำเสนอต่อไป)

สวัสดีครับ… จากผมเอง

 

สังศิต พิริยะรังสรรค์

ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

6 พฤศจิกายน 2565