ข่าวประจำวัน » เศรษฐาอย่าหนี ! สว.นักรุมซักฟอกหนัก หลังเคยร่วมโหวดให้เป็นนายก

เศรษฐาอย่าหนี ! สว.นักรุมซักฟอกหนัก หลังเคยร่วมโหวดให้เป็นนายก

19 March 2024
328   0

วันนี้(19 มี.ค.) นายเสรี สุวรรณภานนท์ สว.ในฐานประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวถึงการอภิปรายทั่วไปของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงแนวทางปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่ลงมติตามมาตรา 153 ในวันที่ 25 มี.ค.ว่า ทาง สว.พร้อมที่จะอภิปราย โดยจะเป็นการนำเสนอปัญหาการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้รัฐบาลได้เข้าใจปัญหาและนำไปแก้ไข โดยจะมีสว.แสดงความจำนงที่จะร่วมอภิปรายจากเดิม 30 กว่าคนและได้จัดคนตามเวลาที่มีอยู่ในหนึ่งวันได้ 27 คน โดยอภิปรายใน 7 ประเด็นใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราเห็นว่ารัฐบาลจะต้องรีบเร่งในการนำปัญหาเหล่านี้ไปแก้ไข ในการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ แต่ปัญหาต่างๆรัฐบาลพยายามดึงเวลามาถึง 2 เดือนก็ไม่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจะใส่ใจ โดยรัฐบาลบอกว่ามีภารกิจเยอะแต่เราก็เห็นว่ารัฐบาลโดยเฉพาะนากยฯเอาแต่ไปต่างประเทศ กลับประเทศมาแล้วก็ยังมีเวลาไปเชียงใหม่ ซึ่งเห็นว่ายังมีเวลาเยอะแยะ แต่เวลาจะประชุมร่วมกันในเรื่องของประเทศกลับบอกว่าไม่มีเวลา เราจึงต้องท้วงติงเอาไว้

“เราจึงต้องท้วงติงเอาไว้เพราะได้ข่าวว่าในวันที่ 25 มี.ค.มีฝ่ายรัฐบาลมาบอกว่านายกฯจะไม่มาฟังการอภิปราย เราก็หวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องนำปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินมาพูดคุยกับวุฒิสภา ถ้านายกฯไม่มาก็อาจจะทำให้การแก้ไขปัญหาไม่สำเร็จผล และการมาของรัฐบาลนั้นในรัฐธรรมนูญบอกว่าให้มาเป็นคณะ ไม่ใช่มาเพียง 1-2 คน แบบขอไปที เพื่อให้ผ่านไปเท่านั้น เรื่องนี้ต้องขอเรียนไว้เบื้องต้นจะได้ไม่เกิดการต่อว่ากันในที่ประชุม นายเสรี กล่าว

เมื่อถามว่าที่บอกว่านายกฯจะไม่มาฟังการอภิปรายมีการยืนยันชัดเจนแล้วหรือยังหรือเป็นเพียงแค่ข่าว นายเสรี กล่าวว่า ไม่ใช่ขาว แต่เป็นการประชุมในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา โดยนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สว. ซึ่งเป็นกรรมาธิการด้วยได้ยินมากับหูว่านายตวง อันทไชย สว.ในประธานกมธ.พูดในที่ประชุมว่าได้รับแจ้งจากคนในรัฐบาลว่านายกฯจะไม่มาฟังการอภิปราย ซึ่งอาจจะทำให้ภาพลักษณ์เสียหาย เพราะเรื่องสำคัญนายกฯควรมาร่วมฟัง เพราะนายกฯสามารถไปได้หลายทีหลายทาง แต่พองานสภาฯก็บอกว่าจะไม่มา อย่างไรก็ตามเราก็หวังว่านายกฯจะมา และตนไม่ได้บอกว่านายกฯพูดว่าจะไม่มา แต่มีคนฝั่งรัฐบาลเองแจ้งมา ดังนั้นการที่นายกฯไม่มาร่วมประชุมตนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมือง และต้องแก้ปัญหาให้กับประชาชน

นายเสรี กล่าวต่อว่า หากนายกฯไม่มาฟังการอภิปรายของสว.จริงๆก็จะต้องมีการทักท้วงกันในที่ประชุม แต่เราก็ไม่ได้ผิดหวังอะไร ถือว่าเป็นภารกิจที่นายกฯต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว และถ้านายกฯไม่มาจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประหลาด เพราะที่ผ่านมาเมื่อมีการอภิปรายของสว.นายกฯก็จะมาร่วมประชุมด้วย ก็มองได้หลายอย่างแต่จะด้วยเหตุใดก็ตามก็ต้องชัดเจนว่าไม่มาด้วยเหตุใด มิฉะนั้นคนเขาจะมองว่านายกฯหลบ ก็จะทำให้เสีย ดังนั้นนายกฯไม่ควรทำ

เมื่อถามใน 7 ประเด็นมีประเด็นไหนที่มีสว.อภิปรายมากที่สุด นายเสรี กล่าวว่า มีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องกระบวนการยุติธรรม เรื่องพลังงานเรื่องการศึกษา แก้ไขรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปประเทศ แต่ส่วนใหญ่ผู้อภิปรายก็จะเฉลี่ยกัน ส่วนเรื่องของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ก็จะอยู่ในเรื่องกระบวนการยุติธรรม เพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมืองและของประเทศ ฝ่ายรัฐบาลพยายามพูดตลอดว่าทำตามกฎหมาย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าทำตามกฎหมายหรือไม่ แต่ปัญหาที่เกิดคือกฎหมายที่เอามาใช้ถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่ ควรจะเอากฎหมายเหล่านี้มาใช้หรือไม่ 

“เพราะฉะนั้นหากยังเห็นแก่คนบางคน เห็นแก่พวกพ้องไม่ยึดหลักตามกระบวนการยุติธรรมที่ต้องใช้กับคนทั่วไปก็จะทำให้ต้องแก้ไข ดังนั้นรัฐบาลก็ควรที่จะต้องรับฟังเรื่องเหล่านี้และนำไปแก้ไข อย่าทำอะไรที่มันผิด ๆ”นายเสรี กล่าว