ข่าวประจำวัน » เลือกสว.ระทึก ! ศาลปกครองกลาง นัดไต่สวน ระเบียบเลือกตั้งมีเจตนาไม่สุจริต

เลือกสว.ระทึก ! ศาลปกครองกลาง นัดไต่สวน ระเบียบเลือกตั้งมีเจตนาไม่สุจริต

16 May 2024
282   0

16 พ.ค.2567 – ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน ในคดีหมายเลขดำที่ 771/2567 ระหว่าง นายพนัส ทัศนียานนท์ ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยคดีนี้ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 โดยมีเจตนาไม่สุจริต จงใจไม่ให้ผู้สมัครและประชาชนมีเวลาในการเตรียมตัวในการสมัครรับเลือกตั้ง ขัดต่อเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงข่าวสาร และทำให้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นระบบปิด เอื้อต่อผู้มีอิทธิพล รวมทั้งออกระเบียบในทางจำกัดสิทธิเสรีภาพ ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้อง