เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #เริ่มคิดวันรำลึกวันเขมรแตก ! สู่พระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 และพระพันปีหลวง

#เริ่มคิดวันรำลึกวันเขมรแตก ! สู่พระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 และพระพันปีหลวง

19 April 2023
449   0

ได้มีโอกาสเจอ และทานอาหารร่วมกับ คณะผู้บริหาร UNSCR องค์การผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ มาหารือเรื่องอยากจัดตั้งสถานที่รำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงในรัชกาลที่ 9 และพระพันปีหลวง ที่ได้ทรงพระราชกรุณา โปรดเกล้าช่วยเหลือคนเขมร ตั้งค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทย ในสงครามเขมร ยามเขมรแตก ในนามของ UNSCR

จึงได้แนะนำให้ การจัดตั้งมูลนิธิ Hob thai international โดย ทูลเกล้าขอสถานที่ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่กรมป่าไม้ให้ใช้เป็นเวลา 30 ปี มาเป็นสถานที่จัดพิพิธภัณฑ์ ให้คนไทย-เขมร ต่างชาติได้เห็นถึงภัยสงคราม และเห็นถึงพระเมตตาของในหลวง ราชินี ของไทย ที่ได้ใช้สภากาชาติไทย ทำการช่วยเหลือในยามนั้น

นอกจากนี้ยังจะเป็นสถานที่รำลึกของญาติ ของผู้เสียชีวิตนับแสนคนจากภัยสงคราม โดยขอให้เชิญสมเด็จพระน้องนางเธอฯ มาเป็นประธานในการเปิดพิธี เชิญผู้แทนสถานทูตต่างๆเข้าร่วม รวมทั้งผู้บริหารกาชาติสากล กาชาติไทย UNSCR ฯลฯ ร่วมงาน ในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ ในรุ่นต่อๆไปได้จดจำ

“ ประวัติศาสตร์ คือบทเรียนแห่งอนาคต “

ดร.เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา
18 เมษายน 2566