ข่าวประจำวัน » เพื่อไทย ด่ากราด ! 99 ผู้ว่าธปท.-อาจารย์ ขวางเงินดิจิทัล อ้างไม่เห็นหัวคน

เพื่อไทย ด่ากราด ! 99 ผู้ว่าธปท.-อาจารย์ ขวางเงินดิจิทัล อ้างไม่เห็นหัวคน

7 October 2023
539   0


เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า จนถึงเวลานี้รัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศยังไม่ถึงเดือน แต่สามารถสร้างผลงานได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนได้ประโยชน์ทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมาตราการการพักชำระหนี้เกษตรกร 2.7 ล้านราย ลดราคาพลังงาน ลดค่าไฟฟ้า ลดค่าน้ำมัน ทั้งดีเซลและเบนซินอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์กับคนทุกกลุ่ม

รัฐบาลทำเต็มที่ในทุกนโยบายที่หาเสียงไว้ กับประชาชน ในขณะเดียวกันเวลาที่คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่หรือ ส.ส.ลงพื้นที่ พบปะพี่น้องประชาชนจะได้รับคำถามจากประชาชนว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้เงิน 10,000 บาท ในโครงการ Digital Wallet นโยบายดังกล่าวเป็นเหมือนความหวังของพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคบรรเทาปัญหาค่าครองชีพที่ไม่พอใช้ในครัวเรือน

นายสมคิดกล่าวว่า ทั้งนี้ เงิน 10,000 บาท จะสามารถช่วยเหลือพี่น้อง เกษตรกรพี่น้องทุกหมู่เหล่า เรื่องนี้พี่น้องประชาชนต้องการให้รัฐบาลเร่งรัด การจ่ายเงินในโครงการ Digital Wallet โดยเร็วยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ ก็จะเกิดผลดีกับประเทศมากเท่านั้น เพราะปัจจุบันกำลังซื้อในมือของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนั้นลำบากมาก เงินที่จ่ายผ่าน Digital Wallet จะเกิดประโยชน์มหาศาลกับพี่น้องประชาชนสามารถนำไปซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคได้

“เม็ดเงินจำนวนกว่า 560,000 ล้านบาท จะถูกอัดฉีดเข้าระบบในต้นปี 2567 มั่นใจว่าจะสร้างประโยชน์มหาศาลประชาชน นอกจากนี้ ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ภาคอุตสาหกรรมก็ได้ประโยชน์ โรงงานผลิตสินค้าจะผลิตสินค้ามากขึ้น แรงงานก็มีงานทำมากขึ้นตามไปด้วย ตามมาคือรายได้ที่เพิมขึ้นจากเดิม

ส่วนนักวิชาการที่ออกมาโจมตีนโยบาย Digital Wallet เพราะคนเหล่านี้อยู่ดีมีกินแล้ว ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ เพราะคนเหล่านี้อยู่สบายแล้ว จึงไม่คิดถึงประชาชนที่กำลังลำบาก ดังนั้น รัฐบาลมีหน้าที่ทำให้ ประชาชนมีความสุขนโยบายที่ออกมา จึงเป็นนโยบายที่ยึดประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศเป็นที่ตั้ง นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อประเทศ และประชาชน อย่างแน่นอน” นายสมคิดกล่าว

ขณะที่ เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวเช่นกันว่า “Digital Wallet เพื่อประชาชน ไม่ได้ทำเพื่อเอกชนรายใดรายหนึ่ง นโยบายเพื่อประชาชน ไม่เอื้อประโยชน์ให้ใคร”