เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #เพื่อไทยนำลิ้ว ! ดุสิตโพล ชี้ ลุกป้อม-ตู่ ร่วง

#เพื่อไทยนำลิ้ว ! ดุสิตโพล ชี้ ลุกป้อม-ตู่ ร่วง

26 March 2023
119   0

 

 

สวนดุสิตโพล สำรวจความนิยมก่อนยุบสภาพท.นำห่างทุกช่วงวัยหนุน เว้นช่วง 18-30 ปี ก้าวไกลนำ เช่นเดียวกับแต่ละภาคความนิยมยังนำ เว้นภาคใต้ปชป.ยังครองใจ ภาพรวมก้าวไกลภท.รองมา
.
วันนี้ (26มี.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ กรณี “คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด” จำนวนทั้งสิ้น 10,614 คน (สำรวจทางภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2566 ก่อนที่จะประกาศ ยุบสภา สรุปผลได้ ดังนี้
1. คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนยุบสภา)
อันดับ 1เพื่อไทย46.16%
อันดับ 2ก้าวไกล15.43%
อันดับ 3ภูมิใจไทย11.12%
อันดับ 4รวมไทยสร้างชาติ8.73%
อันดับ 5ประชาธิปัตย์7.71%
อันดับ 6พลังประชารัฐ7.11%
อันดับ 7ไทยสร้างไทย1.43%
อันดับ 8ชาติพัฒนากล้า0.53%
อันดับ 9เสรีรวมไทย0.41%
พรรคอื่นๆ 1.37%
.
2. คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนยุบสภา) : จำแนกตามอายุ
อันดับ 1เพื่อไทย 18-30 ปี33.37%31-40 ปี 44.19% 41-50 ปี51.62%51-60 ปี 50.56%61 ปีขึ้นไป 51.38%
อันดับ 2ก้าวไกล 18-30 ปี 37.85% 31-40 ปี 17.23% 41-50 ปี8.43% 51-60 ปี6.74%61 ปีขึ้นไป 5.78%
อันดับ 3ภูมิใจไทย 18-30 ปี 8.66% 31-40 ปี 12.94% 41-50 ปี 13.32%51-60 ปี 10.53%61 ปีขึ้นไป 7.49%
อันดับ 4รวมไทยสร้างชาติ 18-30 ปี5.99%31-40 ปี 7.71% 41-50 ปี 7.68%51-60 ปี 11.80%61 ปีขึ้นไป 12.30%
อันดับ 5ประชาธิปัตย์ 18-30 ปี5.87%31-40 ปี 8.33%41-50 ปี 7.39% 51-60 ปี8.29%61 ปีขึ้นไป 9.04%
อันดับ 6พลังประชารัฐ 18-30 ปี5.79%31-40 ปี6.04% 41-50 ปี7.35% 51-60 ปี7.49%61 ปีขึ้นไป 10.34%
อันดับ 7ไทยสร้างไทย 18-30 ปี0.86% 31-40 ปี 1.31%41-50 ปี 1.60% 51-60 ปี 1.45%61 ปีขึ้นไป 2.20%
อันดับ 8ชาติพัฒนากล้า 18-30 ปี0.30% 31-40 ปี 0.54%41-50 ปี 0.78%51-60 ปี 0.66%61 ปีขึ้นไป 0.08%
อันดับ 9เสรีรวมไทย 18-30 ปี0.50% 31-40 ปี 0.43% 41-50 ปี 0.26% 51-60 ปี 0.51%61 ปีขึ้นไป 0.33%
*พรรคอื่นๆ18-30 ปี 0.81%31-40 ปี 1.28%41-50 ปี 1.57%51-60 ปี 1.97% 61 ปีขึ้นไป1.06%
.
3. คนไทยนิยมพรรคการเมืองใด (ก่อนยุบสภา) : จำแนกตามภูมิภาค
อันดับ 1เพื่อไทยกรุงเทพฯ43.58%ภาคกลาง50.28%ภาคเหนือ51.63%ภาคอีสาน56.01% ภาคใต้21.72%
อันดับ 2ก้าวไกลกรุงเทพฯ22.20%ภาคกลาง16.12%ภาคเหนือ16.88%ภาคอีสาน9.82%ภาคใต้10.76%
อันดับ 3ภูมิใจไทยกรุงเทพฯ8.13%ภาคกลาง5.11%ภาคเหนือ10.97%ภาคอีสาน17.86%ภาคใต้12.23%
อันดับ 4รวมไทยสร้างชาติกรุงเทพฯ6.60%ภาคกลาง11.69%ภาคเหนือ12.73%ภาคอีสาน4.24%ภาคใต้9.62%
อันดับ 5ประชาธิปัตย์กรุงเทพฯ8.71%ภาคกลาง4.10%ภาคเหนือ4.61%ภาคอีสาน1.47%ภาคใต้24.71%
อันดับ 6พลังประชารัฐกรุงเทพฯ7.84%ภาคกลาง6.29%ภาคเหนือ2.60%ภาคอีสาน5.71%ภาคใต้15.99%
อันดับ 7ไทยสร้างไทยกรุงเทพฯ1.44%ภาคกลาง1.91%ภาคเหนือ0.04%ภาคอีสาน2.24%ภาคใต้1.72%
อันดับ 8ชาติพัฒนากล้ากรุงเทพฯ0.50% ภาคกลาง0.17%ภาคเหนือ0.38%ภาคอีสาน0.08%ภาคใต้1.91%
อันดับ 9เสรีรวมไทยกรุงเทพฯ0.21%ภาคกลาง1.80%ภาคเหนือ0.08%ภาคอีสาน0.08%ภาคใต้0.13%
พรรคอื่นๆกรุงเทพฯ0.79%ภาคกลาง2.53%ภาคเหนือ0.08%ภาคอีสาน2.49%ภาคใต้1.21%
——————————-