ข่าวประจำวัน » เป็นเรื่องแล้ว ! สว.สมชาย ยืนยัน พรป.เลือกสว.ไม่เคยให้ศาลรธน..พิจารณาหลังพบผิด

เป็นเรื่องแล้ว ! สว.สมชาย ยืนยัน พรป.เลือกสว.ไม่เคยให้ศาลรธน..พิจารณาหลังพบผิด

8 June 2024
24   0

สว.สมชาย แสวงการ ประธานกรรมาธิการวุฒิสภา ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

ฟังเหตุผลแถลงของเลขาธิการกกต ที่เดินหน้าเลือกสว ระดับอำเภอข้อ3 แล้ว
นึกว่าหูเฝื่อน หรือนักข่าวเขียนข่าวผิด ตรวจสอบทุกช่องทางแล้วตรงกัน บอกตามตรงครับว่า เหลือเชื่อ ที่เลขากกต ตีความเช่นนั้น ว่า “เหตุผลข้อ 3)มาตรา132ของรัฐธรรมนูญกำหนดให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว ฉบับนี้ ส่งไปให้ความเห็นชอบ จากศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องดูแล้ว ว่า มีประเด็นใดจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้ว
จะหมายความว่า กฎหมายนี้ผ่านการรับรองตรามาตรา132 มาแล้วระดับหนึ่ง”

เพราะข้อเท็จจริงที่น่าจะแตกต่างจากความเข้าใจที่แถลง ดังนี้

1)พรป ตามรัฐธรรมนูญนี้ทั้ง 10ฉบับ มิได้ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาทั้ง10ฉบับ หากส่งให้ศาลศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญหรือมีผู้ร้องเท่านั้น แต่จะส่งแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้องให้กับองค์กรนั้นๆเท่านั้น ดังนี้
1.1พรปวิธีพิจารณาอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่งให้กับศาลฎีกาพิจารณา
1.2พรปวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ส่งให้ศาลศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
1.3พรป ปปช ส่งให้ปปช พิจารณา
1.4พรป กกต ส่งให้ กกตพิจารณา
1.5 พรป กสม ส่งให้กสม พิจารณา
1.6 พรป คตง ส่งให้คตง พิจารณา
1.7 พรป ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา
1.8 พรปพรรคการเมือง ส่งให้กกตพิจารณา
1.9 พรป เลือกสส ส่งให้กกตพิจารณา
1.10พรป เลือกสว ส่งให้กกตพิจารณา

ดังนั้นตามที่เลขากกตแถลงในข้อ3 น่าจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

2.ส่วนที่อาจมีผู้กล่าวอ้างต่อไปว่า ร่างพรป ดังกล่าว เคยถูกยื่นตีความให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ครั่งหนึ่ง ควรนับเป็นการผ่านศาลรัฐธรรมนูญตามาตรา132|แล้ว ย่อมไม่เป็นความจริงเช่นกัน
เพราะขณะนั้นเป็นเพียงการยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเฉพาะบางมาตราในบทเฉพาะกาลในมาตรา 90 ,91,92 เท่านั้น ยังไม่เคยมีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรปนี้ทั้งฉบับหรือวินิจฉัย4มาตรา ในมาตรา36,40,41,42 แต่ประการใด ซึ่งขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้วินิจฉัยแล้ว

จึงควรพิจารณาในความมุ่งหมายรัฐธรรมนูญมาตรา132 ให้ชัดเจนถูกต้องต่อไปครับ

https://www.facebook.com/1114637400/posts/pfbid02x7x31vNVTw8m4bKg2Zzj9njz6D39jmqwmtcyBVW4uwCJZeddurFbTukRkorHbFC9l/?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ZLBNw2pBQYNP5ZZg9477WRHM2iKP5my3NYkW7fdF3oqE7UpYQdf38okVtDq9kucfl&id=100044137734301