เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #เต้ มงคลกิตติ์ กลับนั่งหน.พรรค ! เซอร์ไพรส์ พล.ร.อ.บรรณวิทย์ คุมความมั่นคง

#เต้ มงคลกิตติ์ กลับนั่งหน.พรรค ! เซอร์ไพรส์ พล.ร.อ.บรรณวิทย์ คุมความมั่นคง

27 November 2022
324   0

 

เต้-มงคลกิตติ์ คัมแบ็คนั่งหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์สมัย2 ชูนโยบายเด่น หวยใต้ดิน-บ่อนถูกกฎหมาย ยกเลิกส่วนแบ่งรายได้ค่าปรับจราจร ตรึงราคาไฟฟ้า-น้ำมัน-เอ็นจีวี ช่วยประชาชน พร้อมดึง พล.ร.อ.บรรณวิทย์ ทำงานด้านความมั่นคงของพรรคฯ พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งปีหน้า

วันนี้(27 พ.ย.65) พรรคไทยศรีวิไลย์ จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4 มีวาระ สำคัญ คือ 1.เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เนื่องจากชุดเก่าหมดวาระตามข้อบังคับ 2.แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างๆของพรรค 3.แต่งตั้ง กรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. 3.แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ ต่างๆ 5.เปิดนโยบาย ด้าน เศรษฐกิจ พลังงาน หารายได้เข้าประเทศ รัฐสวัสดิการ ฯลฯ
โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ ชุดใหม่ ดังนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ จำนวน 9 คน ซึ่งนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ สส.เต้ ได้รับเลือกนั่งหัวหน้าพรรคเป็นสมัยที่สอง ,พลโทอัศวิน รัชฎานนท์ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 1 ,นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ รองหัวหน้าพรรค คนที่ 2 ,นายศยุน ชัยปัญญา เลขาธิการพรรค ,นายสรกฤช จันทรคณา โฆษกพรรค ,นางสาวอริญรดา สาระชัย นายทะเบียนสมาชิกพรรค ,นางสาวชุติมา โชคอารี เหรัญญิกพรรค ,นายอนวรรช ศรีคำเงิน กรรมการบริหารพรรค และนายอดิศร สังข์จันทร์ กรรมการบริหารพรรค

นอกจากนี้ นายมงคลกิตติ์ยังได้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่างๆเข้ามาช่วยงานพรรค ซึ่งเป็นบิ๊กข้าราชการระดับสูงเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของพรรค เป็นที่ปรึกษาพรรคในด้านต่างๆ อาทิ พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เป็นประธานที่ปรึกษาพรรค ,นางนัยนา ชีวานันท์ รองประธานที่ปรึกษาพรรค ,พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน อดีตประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม-อดีต ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม สนช.-อดีต สนช เป็น ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงพรรค ,นางสาวภคร จันทรคณา ประธานกรรมการยุทธศาสตร์นโยบายพรรค ,พลโท ดร.กฤตภาส คงคาพิสุทธ์ อดีตรองเจ้ากรมการพลังงานทหาร เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ,ดร.มนูญ พรหมลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาคารสินธุ์เสรีไทย 12-ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เป็น ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการเมืองพรรค ,นางสาวอรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์ ดารา-นักแสดง ช่อง 7 เป็น กรรมการยุทธศาสตร์นโยบายพรรค-โฆษกประจำหัวหน้าพรรค

ทั้งนี้ ในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าในปี 2566 นายมงคลกิตติ์ เปิดเผยว่า เตรียมพร้อมที่จะส่งผู้สมัครลงทั้ง 400 เขต สำหรับด้านนโยบายจะมุ่งเน้นหารายได้เข้าประเทศ นำเงินนอกระบบเข้าสู่ในระบบ ชูนโยบายใหญ่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 4 เครื่องยนต์ ดังนี้ เครื่องยนต์ ที่ 1 การท่องเที่ยว เครื่องยนต์ที่ 2 การส่งออก เครื่องยนต์ ที่ 3 การบริโภค และเครื่องยนต์ ที่ 4 การลงทุน โดยนโยบายด้านเศรษฐกิจหลัก คือ 1. อัดฉีดเงินเข้าระบบ 21,404,086 ครัวเรือน ภายใน 1 ปี 1 สิงหาคม 2566 – 30 กรกฏาคม 2567 ครัวเรือนละ 150,000 บาท รวมใช้เงินกว่า 3.210 ล้านล้านบาท โดย ออก.พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชน พ.ศ. ….โดยให้ ธปท. สามารถปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) ให้แก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี วงเงิน 3.21 ล้านล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก / กระตุ้นการลงทุนภาครัฐ โดยจัดสรรงบลงทุนให้ทุกหมู่บ้านๆ ละ 5 ล้านบาท/ปี งบประมาณ 4 ปีงบประมาณก็ 20 ล้านบาท/หมู่บ้าน / นโยบาย เปลี่ยนรายได้สีดำ ให้เป็น สีขาว หาเงินเข้ารัฐ อาทิ หวยใต้ดินถูกกฎหมาย หาเงินเข้ารัฐปีละ 5 แสนล้านบาท ,บ่อนถูกกฎหมาย ระดับ ปกติ หาเงินเข้ารัฐปีละ 1.5-2 แสนล้านบาท และ บ่อนถูกกฏหมาย ระดับ VVIP หาเงินเข้ารัฐปีละ 1-2 ล้านล้านบาท

นโยบายรัฐสวัสดิการ คือ ค่าบำรุงการศึกษาฟรี ตั้งแต่ ระดับ อนุบาล-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา-ปวช จำนวน 9 ล้านคน วงเงิน 45,000 ล้านบาท/ปี บำนาญคนชรา 3,000 บาท/เดือน 36,000 บาท/ปี จำนวน 12.8 ล้านคน วงเงิน 460,800 ล้านบาท/ปี โดยออกเป็น พรบ.บำนาญประชาชน พ.ศ…. เงินผดุงเกียรติ ทหารผ่านศึก 2.66 แสนคน 3,000 บาท/เดือน 36,000 บาท/ปี จนเสียชีวิต วงเงิน 9,576 ล้านบาท/ปี โดยออกเป็น พรบ.เงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึก พ.ศ….

นโยบายการปฏิรูปตำรวจ การแต่งตั้งโยกย้าย 100% ระบบอาวุโส+สมรรถนะ ยกเลิกรายได้ ส่วนแบ่งค่าปรับจราจร แก้ไขค่าปรับให้ไม่เกิน 500 บาท เน้น ตัดแต้ม พักใบอนุญาต-ยกเลิกใบอนุญาต ไม่มีหมายจับ กรณีคดีไม่ร้ายแรง

นอกจากนี้ ยังนโยบายเด่นด้านอื่นๆ อาทิ ยุติธรรมเท่าเทียม โดยพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในช่วงที่ผ่านมา อาทิ ร่าง พรป.แก้ไข ป.วิอาญา พ.ศ….แก้ไขการฮั้วคดี คือ เพิ่มผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นสามีหรือภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา เป็นผู้เสียหายในคดีอาญาได้ ,นโยบาย ด้านพลังงาน ตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท (น้ำมันดีเซล ,น้ำมันไบโอดีเซล ,น้ำมันเบนซิน ,น้ำมันแก๊สโซฮอล์) ที่ราคาไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ตรึงราคาไฟฟ้าให้ได้ที่ไม่เกิน 4 บาท/หน่วย ตรึงราคาLPG ภาคครัวเรือนและขนส่งที่ราคาไม่เกิน 350 บาท/ถัง(15 กก.) และNGV ไม่เกิน 15 บาท/กก. ซึ่งทั้งหมดจะตรึงราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี

//////////////////////////////