ข่าวประจำวัน » เต้ จ่อบุกทำเนียบ ! จี้อนุทิน คืนที่ดินเขากระโดงกว่า5000ไร่ใน15วัน

เต้ จ่อบุกทำเนียบ ! จี้อนุทิน คืนที่ดินเขากระโดงกว่า5000ไร่ใน15วัน

30 October 2023
461   0

พรุ่งนี้ 31 ต.ค.66 เวลา 11.00 น. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบบัญชีรายชื่อ-อดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผ่าน นายธนกฤต จิตอารีรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
1.ให้สั่งการ เร่งรัดให้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ กำกับ กรมที่ดิน เร่งดำเนินการ เพิกถอนที่ดิน 5,083 ไร่ ซึ่งอยู่การครอบครองของเอกชน กลับคืนสู่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีการหนังสือแสดงสิทธิฯ 772 ฉบับ แบ่งเป็นโฉนด 396 ฉบับ และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 376 ฉบับ ตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ให้อธิบดีกรมที่ดิน(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทั้งนี้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา ให้ผู้การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทำการตรวจสอบแนวเขตที่ดินบริเวณเขากระโดง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหาแนวเขตที่ดินที่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขแดงที่ 842 – 876/2560 และที่ 8027/2561 และคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 3 คดีหมายเลขแดงที่ 1112/2563 เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทำรายงานการสอบสวนให้แล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ 30 มี.ค.2566
2.สั่งการให้กระทรวงคมนาคม ฐานะกำกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งกรรมการดำเนินการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับเอกชนทุกแปลง ที่เอาที่ดินการรถไฟไปออกโฉนดโดยมิชอบ โดยคำนวณจากภาพถ่ายทางอากาศเดิมว่า มีจำนวนหิน-ดินของเขากระโดงหายไปจากสภาพเดิมเท่าใด และ เพิ่มเทียบปรับเป็นค่าเช่ารายเดือน ให้คำนวณรวมเป็นเงินในการชดใช้หนี้ของแผ่นดินต่อไป ให้คิดตั้งแต่ 26 ต.ค.2515 ย้อนหลัง 51 ปี พร้อมดอกร้อย 7.5% ต่อ ปี