เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #’เฉลิมขวัญ’ ลั่น ! อบจ.ไม่รอแล้ว เร่งหาน้ำให้ประชาชน

#’เฉลิมขวัญ’ ลั่น ! อบจ.ไม่รอแล้ว เร่งหาน้ำให้ประชาชน

27 January 2023
165   0

 

”หงส์’สะบัดปีก ! ทะยานเหนืออุปสรรค
‘เฉลิมขวัญ’ ลั่น อบจ.ไม่รอแล้ว เร่งหาน้ำให้ประชาชน

 

‘เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงเจตนารมย์อย่างชัด ประกาศบนเวทีประชุมเสนาฯร่วมของ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ด้วยน้ำเสียงนุ่มหนัก เข้ม มุ่งมั่น ‘ อบจ,ไม่รอแล้ว’
จะใช้งบบางส่วน เร่งหาน้ำให้ประชาชน รับมือแล้งอีกสองเดือนข้างหน้า หากหาน้ำให้ประชาชนได้ เราตอบคำถามความคุ้มค่าได้’

ท่ามกลางการประชุมเสวนาร่วม เรื่อง “การบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อท้องถิ่นพึ่งตนเอง” ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ศาลากลางหลังเก่า)
กว่า100 คน มี นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานดำเนินการประชุม

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวก่อนปิดการประชุม ว่า

‘ เราจะก้าวข้ามอุปสรรค จะเริ่มต้นลงพื้นที่วันนี้ ปักหมุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากพื้นที่ทำอยู่ในอำนาจอปท. อบจ.จะดำเนินการทันที ถ้าไม่เรื่มวันนี้ ปัญหาจะวนลูบอยู่ที่เดิม อบจ.ไม่รอแล้ว จะใช้งบ อบจ.บางส่วน หากเราหาน้ำให้ประชาชนได้ เราตอบคำถามคุ้มค่าได้’

‘เราจะเป็นพี่เลี้ยง อุดหนุนงบ ให้ อปท.ที่มาประชุมวันนี้ บอกพิกัด ที่จะก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ได้เลย’
เสียงปรบมือกึกก้องห้องประชุม หลังจากนั้น นางเฉลิมขวัญ เดินทางลงพื้นที่สำรวจจุดก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ พร้อมทีมวิศวกรบริเวณลำห้วยคลองน้ำป่าทันที

รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของภาพรวมทั้งจังหวัดจะดำเนินการดังต่อไปนี้คือ:

1. ให้ อปท. ในแต่ละพื้นที่ ลงสำรวจพื้นที่ที่จำเป็นเร่งด่วนในการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ และให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวเข้ามาที่ อบจ. ส่วนใดที่เป็นพื้นที่ของ อปท. ที่สามารถดำเนินการได้ จะทำทันที ทาง อบจ. จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ แต่ในส่วนที่เป็นพื้นที่ของป่าไม้ก็จะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งในเรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่ หรือการให้เจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของโครงการเอง

2. นอกจากการดำเนินการตามข้อ 1. แล้ว ทาง อบจ. จะนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำโครงการการบริหารจัดการน้ำทั้งจังหวัด ซึ่งเป็นแผนแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเป็นระบบระยะเวลา 4 ปี เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ต่อไป

เมื่อการประชุมยุติลง ผู้อำนวยการทรัพยการป่าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์และหัวหน้าป่าไม้จังหวัดได้เข้ามายืนยันกับผมและท่านนายกอบจ.ว่าทษจ.และป่าไม้จะให้การสนับสนุนการสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่ๆท่านรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าปัญหาจำนวนมากที่เป็นที่หนักอกหนักใจของจังหวัดต่างๆในการทำฝายในพื้นที่ของกรมอุทยานและป่าไม้จะไม่เป็นปัญหาของจังหวัดกาฬสินธุ์แต่อย่างใด

 

สวัสดีครับ…จากผมเอง

 

สังศิต พิริยะรังสรรค์

ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

27 มกราคม 2566