เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #อ้างผ่านฉลุย ! เพื่อไทย มั่นใจ กม.ลูกผ่านแน่ ทั้งที่ศาลรธน.ขี้มีมูลจ่อฟันเหตุขัดรธน.

#อ้างผ่านฉลุย ! เพื่อไทย มั่นใจ กม.ลูกผ่านแน่ ทั้งที่ศาลรธน.ขี้มีมูลจ่อฟันเหตุขัดรธน.

16 October 2022
158   0

   16 ต.ค.2565 – นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณี นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ออกมาระบุ หากกฎหมายลูกไม่ผ่านในชั้นศาลรัฐธรรมนูญอาจต้องออกเป็นพ.ร.ก. หรือให้กกต.ออกระเบียบ เพื่อจัดการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยรับได้หรือไม่ ว่า เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่ากฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับไม่มีบทบัญญัติใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามคำชี้แจงของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า แต่หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้กฎหมายลูกตก ต้องแบ่งออกเป็นสองช่วง หากสภาฯอยู่จนครบวาระ ระยะเวลาที่เหลือประมาณ 6 เดือน หากเร่งนำกฎหมายลูกเข้าสู่รัฐสภาแล้วปรับแก้ให้สอดคล้องกับที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็น่าจะทันการเลือกแต่หากเป็นกรณีมีการยุบสภาฯช่วงนี้แล้วทำกฎหมายลูกไม่ทัน

“การออกเป็นระเบียบกกต.ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะกกต.ไม่มีกฎหมายรองรับการออกระเบียบเช่นนี้ กฎหมายว่าด้วยกกต.ให้กกต.ออกระเบียบในหน้าที่และอำนาจของกกต. แต่การเลือกตั้งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดต้องออกเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งเท่านั้น และหากจะไปออกเป็น พระราชกำหนดจากฝ่ายบริหาร เรื่องนี้ก็มีข้อจำกัด เนื่องจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีศักดิ์ต่างจาก พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทั่วไป แต่ พ.ร.ก.ใช้แทน พ.ร.บ. กรณีมีเหตุเร่งด่วนเท่านั้น อีกทั้งการออกพ.ร.บ.ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ เมื่อยุบสภาฯแล้วจึงไม่สามารถออกเป็นพ.ร.ก.ได้ “ นพ.ชลน่าน ระบุ

นพ.ชลน่าน ระบุด้วยว่า ซึ่งเห็นมีนักวิชาการบางคนเสนอว่าถ้าถึงทางตันจริงอาจไปใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 5 ที่ระบุเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ มองว่าการหาทางออกให้ประเทศวิธีนั้นก็เป็นทางเลือกหนึ่ง เพียงแต่ขอให้กติกาที่ออกมาต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย.