เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #อำนาจที่ยิ่งใหญ่ !คือ อำนาจ การปกครองประเทศ

#อำนาจที่ยิ่งใหญ่ !คือ อำนาจ การปกครองประเทศ

25 August 2023
1065   0

 

อำเอ๋ย อำนาจ

อำนาจที่ยิ่งใหญ่
คือ อำนาจ การปกครองประเทศ

อำนาจ ที่ไร้ธรรมะ
คือ อำนาจที่ไร้ความชอบธรรม ในการปกครองประเทศ

ราชอาณาจักรไทย
อำนาจเป็นของ ปวงชนชาวไทย
กษัตริย์ ผู้ทรงทศพิธราชธรรม เป็นประมุข ของปวงชนชาวไทย

ก่อน 2475 กษัตริย์ ฯ ใช้อำนาจแทนปวงชนชาวไทย หรือ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

หลัง 2475 กษัตริย์ ฯใช้อำนาจแทนปวงชนชาวไทย ผ่าน ฝ่ายตุลาการ
ฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหาร
หรือ ระบอบราชาธิปไตย ได้เริ่มขึ้น

หลัง 2540 กษัตริย์ ฯใช้อำนาจ แทนปวงชนชาวไทย ผ่าน ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร
และ ปฏิรูป การคานอำนาจสามฝ่ายข้างต้น ด้วยการตั้ง องค์กรอิสระ

หลัง 2550 กษัตริย์ ฯใช้อำนาจ แทนปวงชนชาวไทย ผ่าน ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร
และ เพิ่มการปฏิรูป การคานอำนาจสามฝ่ายข้างต้น
ด้วยการตั้ง องค์กรอิสระ มากขึ้นๆ

หลัง 2560 กษัตริย์ ฯใช้อำนาจ ผ่าน ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร
และ จะปฏิรูป การคานอำนาจของสามฝ่ายข้างต้น ด้วยการตั้งองค์กรอิสระ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์

ตั้งแต่ 2567 เป็นต้นไปราชอาณาจักรไทย
อำนาจ ยังคงเป็นของ ปวงชนชาวไทยทุกคน

กษัตริย์ ผู้ทรงทศพิธราชธรรม จะเป็นประมุข ของปวงชนชาวไทยตลอดไป

สังคมธรรมาธิปไตย กำลังจะเกิดขึ้น

อำนาจ ของปวงชนชาวไทย อันมีกษัตริย์เป็นประมุข ต้องคู่กับธรรมะ ขาดกันมิได้

นับเป็นอำนาจ อันยิ่งใหญ่ที่แท้จริง

อำนาจที่จะบริหารประเทศ นำแผ่นดินไทยสู่แดนศิวิไล

ด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่น ในระบอบ ราชาธิปไตย

ดุลย์ จุลกะเศียน
วิศวนเกษตรกร#1
25 สิงหาคม 2566
3 วันหลังสภาเลือกนายกคนที่ 30