เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #อย่ามัวแต่ขัดแย้ง ! ดร.อาทิตย์ อดีตปธ.รัฐสภา ชวนสร้างสังคมธรรมมาธิปไตย

#อย่ามัวแต่ขัดแย้ง ! ดร.อาทิตย์ อดีตปธ.รัฐสภา ชวนสร้างสังคมธรรมมาธิปไตย

25 July 2023
415   0

 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า…..

อย่ามัวทะเลาะขัดแย้งในเรื่องที่ไม่มีทางออก
เรามาร่วมกันสร้าง

“สังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”

สังคมสวัสดิการที่สงบสันติสุข เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ ลดความเหลื่อมล้ำให้เหลือน้อยที่สุด เพิ่มโอกาสและความสามารถให้ทัดเทียมกันที่สุดโดยคำนึงถึงประโยชน์สุขและสวัสดิการสังคมเป็นสำคัญ
โดยหลอมรวม ปฏิรูป สังคายนา สิ่งแปลกปลอม ไม่เป็นธรรม อันเป็นอุปสรรคนำไปสู่ สังคมธรรมาธิปไตยทั้งปวง