ข่าวประจำวัน » หมายจับไมค์ ! คดี112แถมคุก 3 ปี หลังหนีศาล

หมายจับไมค์ ! คดี112แถมคุก 3 ปี หลังหนีศาล

8 May 2024
185   0

เช้าวันนี้ ศาลอาญาพิพากษาจำคุก “ไมค์” ภาณุพงศ์ 4 ปี ก่อนลดเหลือ 3 ปี คดี #ม112 #พรบคอม กรณีโพสต์จดหมายถึงกษัตริย์ในกิจกรรม “ราษฎรสาส์น” เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2563 เมื่อพิจารณาข้อความแล้ว เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่า ร.10 ยืนบนซากปรักหักพังของประชาธิไตยหรือศพของประชาชน วิญญูชนทั่วไปที่เข้ามาอ่านข้อความที่จำเลยโพสต์อาจจะเข้าใจได้ว่า ร.10 ทรงเป็นผู้ที่มีส่วนรู้เห็นทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยชำรุดทรุดโทรมลง และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของประชาชนในช่วง COVID อันเป็นการประทุษร้ายต่อเกียรติของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยที่เกื้อกูลแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจอันเป็นที่เคารพรักของประชาชน แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ต้องการสื่อให้ปรับปรุงสถาบันกษัตริย์ไปยังบุคคลที่สามที่มีความสนใจในเรื่องดังกล่าว โดยไม่มีลักษณะที่จะสื่อความหมายให้เห็นว่าให้กษัตริย์ระงับความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนตามที่กล่าวอ้าง ทั้งข้อความที่จำเลยโพสต์มิใช่เป็นเพียงการตั้งคำถามตามที่จำเลยอ้าง แต่เป็นข้อความที่ไม่ต้องการคำตอบ พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม #ม112 #พรบคอม ให้ลงโทษตามมาตรา 112 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่หนักที่สุด ลงโทษจำคุก 4 ปี ก่อนลดโทษ 1 ใน 4 คงจำคุก 3 ปี ผู้พิพากษา เอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์ และ มนูญ แสงงาม