ข่าวประจำวัน » #หมออ๋องโดนอีก !ศรีสุวรรณจี้ กกต.สอบก้าวไกลชับหมออ๋องขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

#หมออ๋องโดนอีก !ศรีสุวรรณจี้ กกต.สอบก้าวไกลชับหมออ๋องขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

11 October 2023
277   0

    วันนี้(11 ต.ค.88) เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานการเลือกตั้ง(กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางมายื่นคำร้องถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อขอให้ตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากรณีที่พรรคก้าวไกลขับนายปดิพัทธ์ หรือหมออ๋อง ออกจากสมาชิกโดยมิได้มีความผิด แต่เพื่อให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯและหมออ๋องยังคงเป็นรองประธานสภาฯต่อไปนั้น เป็นนิติกรรมอำพรางอันถือเป็นการหวังผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่
      ซึ่งการกระทำดังกล่าว อาจถือได้ว่าเป็น “การใช้สิทธิโดยไม่สุจริต” หรือไม่ เพราะการที่พรรคก้าวไกลมีมติพรรคให้นายปดิพัทธ์ หรือหมออ๋อง ออกจากสมาชิกพรรคนั้น ต้องเป็นเรื่องที่หมออ๋องได้ทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง จนคณะกรรมการจรรยาบรรณสอบแล้วมีมติขับให้ออก ตามข้อบังคับพรรคที่เขียนไว้ จะมามีมติให้ออกกันดื้อๆง่ายๆ เพียงเพื่อเปิดทางให้ พรรคได้ตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งนั้น อาจไม่ชอบด้วยข้อบังคับของพรรค เพราะอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการที่ข้อบังคับของพรรคก้าวไกลที่กำหนดไว้ในหมวด 7-8 ข้อ 117 ถึงข้อ 121 ได้
      อย่างไรก็ตาม การที่พรรคก้าวไกลได้ขับนายปดิพัทธ์ พ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.66 ที่ผ่านมา โดยอ้างว่าต้องการให้หัวหน้าพรรคได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ ซึ่งจะทำให้ ส.ส. จากพรรคก้าวไกล ไม่สามารถดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 แต่นายปดิพัทธ์ ได้แสดงความประสงค์ว่าต้องการทำหน้าที่ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป จะถือเป็นการฝ่าฝืน ม.46 ของ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 อีกด้วย ที่กำหนดห้ามมิให้พรรคการเมือง สมาชิก หรือผู้ใดยอมรับผลประโยชน์อื่นใด เพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือไม่
      ทั้งนี้ หากนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้วินิจฉัยเบื้องต้นเป็นไปตามคำร้อง ก็เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ กกต. เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดและคณะกรรมการ กกต.จะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชอบด้วย ม.92(3) พรป.พรรคการเมืองและขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากใช่ก็อาจสั่งยุบพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืน ม.46 ตามกฎหมายได้
        กรณีเยี่ยงนี้ องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงจำต้องนำความมาร้องให้นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบและให้ กกต.ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตาม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายต่อไป เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ มีโทษถึงขั้นยุบพรรคและตัดสิทธิ์ทางการเมืองกันระนาว ตั้งแต่หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคทุกคน รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่เข้าร่วมประชุมและมีมติเมื่อ 28 ก.ย.66 รวมทั้งหมออ๋องด้วย นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด