เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #หนุนการศึกษา !แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “โครงการเด็กทุนลูกเหรียง” ครั้งที่ 3

#หนุนการศึกษา !แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “โครงการเด็กทุนลูกเหรียง” ครั้งที่ 3

18 December 2022
175   0

 

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “โครงการเด็กทุนลูกเหรียง” ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 แบ่งปันโอกาสให้เยาวชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จชต.

👉วันนี้ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมบ้านลูกเหรียง สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “โครงการเด็กทุนลูกเหรียง” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาววรรณกนก  เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย พลตรี กรกฏ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,นายอำเภอเมืองยะลา, หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน, สมาชิกกลุ่มลูกเหรียง และเยาวชนเด็กทุนลูกเหรียง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง โดยมีทุนลูกเหรียงจำนวนทั้งสิ้น 102 ทุน

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาพบปะพร้อมมอบกำลังใจให้เยาวชนที่ได้รับทุนในโครงการเด็กทุนลูกเหรียง ถึงแม้ว่าเราโตมาในพื้นที่ที่มีความความไม่สงบ แต่เราทุกคนเป็นบุคคลสำคัญที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ ที่เราต้องรวมพลังและแสวงหาหนทางแก้ปัญหาร่วมกันย่อมนำสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ ขอให้ลูกๆเยาวชนทุกคนรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดี รักษาโอกาสที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนหยิบยื่นให้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป”

สำหรับการมอบทุนการศึกษา “โครงการเด็กทุนลูกเหรียง” ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการระดมทุนจากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการมอบทุนให้เยาวชนในโครงการ “เด็กทุนลูกเหรียง” จำนวน 3 ครั้ง และเยาวชนที่ได้รับทุนจะเขียนจดหมายเพื่อเป็นการขอบคุณผู้อุปถัมภ์ พร้อมส่งผลการศึกษาให้ผู้อุปถัมภ์ได้ทราบ เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความตั้งใจของเด็กทุนลูกเหรียง ที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตนเอง และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราจะได้เห็นเยาวชนเหล่านี้เติบโตและมีชีวิตที่ดีหน้าที่งานงานที่มั่นคงต่อไป นอกจากนี้เยาวชนที่ได้รับทุนยังได้ร่วมกันมอบมาลัยให้แก่แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมมอบทุนในครั้งนี้ โดยภายหลังการมอบทุนเยาวชนโครงการเด็กทุนลูกเหรียงยังได้ร่วมขับร้องเพลงและจับฉลากมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2566 ท่ามกลางบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทุกภาคส่วนร่วมกันแบ่งปันโอกาสให้แก่เยาวชนได้มีอนาคตที่ดีต่อไป