ข่าวประจำวัน » ส.ว.ส่อล้ม ! ทนายพุทธอิสระ ฟ้องศาลระเบียบขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้ว

ส.ว.ส่อล้ม ! ทนายพุทธอิสระ ฟ้องศาลระเบียบขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้ว

21 May 2024
283   0

เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 21 พฤษภาคม ที่สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจจากผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อศาลปกครอง ขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอน ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 ข้อ 91 ข้อ 3 ข้อ 6 และระเบียบ กกต. ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือก ส.ว. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2567 ข้อ 8 และขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาระงับใช้ระเบียบดังกล่าวไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา และส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 212 วรรคหนึ่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 36 มาตรา 41 และมาตรา 42 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่

นายธีรยุทธกล่าวว่า ที่ต้องมายื่นฟ้องเนื่องจากระเบียบทั้ง 3 ฉบับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 ที่ได้วางหลักการสำคัญไว้ว่า การเลือกกันเองของ ส.ว.จะต้องมีมาตรการที่ทำให้การเลือก ส.ว.มีความสุจริต เที่ยงธรรมในทุกระดับ ป้องกันไม่ให้เกิดการฮั้ว ประชาชนต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เน้นให้ประชาชนทั่วไปมีสิทธิที่จะเข้ารับสมัครเลือกเป็น ส.ว. จึงต้องไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกินกำลังของบุคคลทั่วๆ ไป เพราะตนมองว่าค่าสมัครคนละ 2,500 บาทนั้นสูงเกินไป นอกจากนี้ในการแบ่งกลุ่มก็ต้องแบ่งในลักษณะที่ทำให้ประชาชน ซึ่งมีสิทธิสมัครสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้

นายธีรยุทธกล่าวอีกว่า มองว่าระเบียบทั้ง 3 ฉบับ ที่มีข้อกำหนดให้ผู้ช่วยเหลือผู้สมัครสามารถช่วยผู้สมัครในการแนะนำตัว นั่นจะทำให้เกิดการแทรกแซง ครอบงำ จากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิเลือก ทำให้เกิดความได้เปรียบ ไม่เป็นธรรม ระหว่างผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว.ด้วยกัน และการให้ผู้สมัครสามารถแนะนำตัวด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และประชาชนอาจเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครที่มีกำลังทรัพย์กำลังคน หรือมีเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กสามารถใช้กลไกเหล่านี้สร้างความได้เปรียบ ไม่เป็นธรรม เหลื่อมล้ำ กับผู้สมัคร ส.ว.รายอื่นได้ อีกทั้ง การที่ระเบียบเปิดช่องให้ผู้สมัครไม่ต้องลงคะแนนให้ตัวเอง จะทำให้เกิดการรับจ้างลงสมัครเพียงเพื่อจะได้มีเสียงโหวตจากกลุ่มผู้สมัครที่จัดตั้งขึ้น หรือกลุ่มผู้สมัครนั้นอาจจะมีพฤติกรรมชี้นำ ครอบงำ ชักจูง สั่งการหรือสมยอมให้มีการเลือกเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ทำให้การเลือก ส.ว. เกิดความเสียหายยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง จึงขอให้ศาลมีคำสั่งตามที่ร้องขอ