เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #สุดอึ้งบ้านบุญตะวัน ! ดร.อาทิตย์ ยันพลิกจากบ้านเก่า สู้ไผ่ ปลดทุกข์คนไทยจากความจน

#สุดอึ้งบ้านบุญตะวัน ! ดร.อาทิตย์ ยันพลิกจากบ้านเก่า สู้ไผ่ ปลดทุกข์คนไทยจากความจน

25 December 2022
223   0

 

 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์ระบุข้อความว่า….

บ้านบุญตะวัน อยู่ดีมีสุข

คนไทยจำนวนมากยังยากจนขาดแคลนปัจจัยสี่พื้นฐานแรกสุดของชีวิต คือ บ้านที่อยู่อาศัย
ยังไร้บ้านหรืออยู่ในบ้านที่ขาดสุขภาวะ ทั้งที่เรามีทรัพยากรพื้นฐานที่อุดมสมบูรณ์ คือไผ่

โครงการ “บ้านบุญตะวัน อยู่ดีมีสุข” จึงประสงค์จะสร้างบ้านที่มีสุขภาวะจากไผ่แปรรูป ให้แก่ประชาชนคนไทยผู้ยากไร้ที่ยังขาดที่อยู่อาศัย ได้มีชีวิตที่ อยู่ดีมีสุข ขึ้น สมกับเกิดเป็น “คนไทย”