ข่าวประจำวัน » สอรด.ลุยชายแดน ! เยี่ยมรั้วของชาย และน้องๆตามแนวชายแดน

สอรด.ลุยชายแดน ! เยี่ยมรั้วของชาย และน้องๆตามแนวชายแดน

15 March 2024
179   0

@All
โครงการเยี่ยมชายแดนแม่สามแลป อ.สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน


11-12-13 มีนาคม 2567 สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการ จัดโครงการเยี่ยมรั่วของชายและน้องๆตาม โรงเรียนแถบชายแดน ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี และผู้สนับสนุน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสู้ชายแดน ขอบคุณ นายกเทศตรีนครเชียงใหม่ นายอัศนีย์ บูรณะปกรณ์ ที่มอบน้ำดื่ม สู้ชายแดน ขอบคุณ รองนายก นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ มอบทุนการศึกษาให้ น้องๆตาม โรงเรียนตามขอบชายแดน 1500 บาท ขอบคุณ คุณจักวาลวัฒ วรรณวงค์ มอบเสื้อกันหนาว และ หน้ากากอนามัย ขอบคุณ ห้างร้านอาหารและขนม ผ่านทางมูลนิธิ SOS มอบน้องๆและทหารตามขอบชายแดน และขอบพระคุณ โลตัส รวมโชค ที่ไม่เคยลืมชุมชน และสนับสนุนทุกครั้ง ที่ชุมชนและสมาคม ขอร่วมโครงการ ขอบพระคุณ คุณจักรวาล มีประสานงานให้ทุกครั้ง และที่สำคัญ ขอบพระคุณ มณฑลที่ 33 ที่สนับสนุน รถและกำลังพล บ้านพัก ให้กับ คณะทำงานทั้งหมด 50 ชีวิต ขอบุญ กุศลที่ร่วมกันทำในครั้งนี้ขอให้กลุ่มจิตอาสาและ ทุกทุกท่านที่สนับสนุนทั้งปัจจัยและสิ่งของสู่ชายแดน พลังน้ำใจ ในครั้งนี้ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญพลานามัยที่แข็งแรงด้วยเทอญสาธุ🙏🙏🙏

   สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่
        14/3/2567
อรสา ตันติพงศ์