ข่าวประจำวัน » สส.ก้าวไกล โดนแน่ ! ไฟเขียวเอาผิด สด.3 ปลอม ส่อหลุด สส.

สส.ก้าวไกล โดนแน่ ! ไฟเขียวเอาผิด สด.3 ปลอม ส่อหลุด สส.

29 January 2024
401   0

สัญญาณไฟเขียว!!

ฟัน “จิรัฏฐ์” สส.ก้าวไกล
ปม “สด.43”
ผบ.นรด. ชี้ ไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการออกให้ ไม่พบต้นขั้ว
ชี้ ผิดขั้นตอน
ไม่มารายงานตัว
ต้องถูกจับ เป็นทหาร ในปีถัดไปเลย
แม้ หมดอายุความหนีทหาร
แต่ในเรื่อง เอกสาร สด.43 อาจเข้าข่าย ไม่ใช่เอกสารของทางราชการ

.
พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน(ผบ.นรด.) เตรียมแถลงข่าว หลังจาก เกิดประเด็นที่กำลังเป็นที่พูดถึงเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง สด.43 ของ นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ และ มีการเรียกร้อง ให้มีการตรวจสอบ

มีรายงานว่า ทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ว่า จากการตรวจสอบ ทบ.ไม่พบต้นขั้ว ใบสด43. ชื่อ นาย จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ เพราะการได้มาของใบสด. 43 ของชายไทย จะต้องผ่านการ เกณฑ์ทหาร หากจับได้ ใบดำ ทางคณะกรรมการตรวจเลือก จะออกใบสด. 43 ให้

สำหรับกรณีของนายจิรัฎฐ์ ตรวจสอบพบว่า ไม่มีต้นขั้วใบสด. 43 ที่ตรงกับของนายจิรัฎฐ์ และในช่วงที่นายจิรัฎฐ์ถูกเรียก ให้มารายงานตัวเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ใช้ชื่อเดิมว่า นายนวรินทร์ ทองสุวรรณ์ แต่ในใบสด. 43 ที่นำมาโชว์ต่อสื่อเป็นชื่อนายจิรัฎฐ์

ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนชื่อภายหลัง ต้องนำใบเปลี่ยนชื่อ จากที่ว่าการอำเภอหรือเขตมาแสดงต่อสัสดี เพื่อเปลี่ยนชื่อให้ตั้งแต่ตอนแรกก่อนออกใบ สด.43 เนื่องจากหากลงชื่อในใบสด.43 ไปแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้”

นอกจากนี้ มีการตั้งข้อสังเกตุว่า ขั้นตอน ที่ นายจิรัฏฐ์ ชี้แจง หลังไม่มารายงานตัวตามหมายเรียก แล้ว ระบุว่า ติดเรียน และต้องมาในวันรุ่งขึัน แล้ว เสียค่าปรับ จนได้ ใบ สด43 มานั้น พบว่า ไม่ใช่ขั้นตอน ของการตรวจเลือกทหาร เพราะหาก ไม่มารายงานตัว แล้ว ไม่มีเหตุผลเพียงพอ และไม่ได้เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ก็จะต้องเข้าเป็นทหาร ในการตรวจเลือกปีถัดไปเลย โดยไม่ต้อง จับใบดำใบแดง

อีกทั้ง เอกสาร ที่นายจิรัฏฐ์ นำมาแสดงนั้น จากการตรวจสอบพบว่า ไม่ใช่เอกสารที่ทางราชการ ออกให้ เพราะไม่มีต้นขั้ว และหากไม่ใช่เอกสารของทางราชการ จะ ถือว่า เข้าข่ายความผิด แม้ว่า คดีหนีทหาร จะหมดอายุความ แล้วก็ตาม