เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #สภาทนายยุ่งกันใหญ่ ! ดร.สุกิจ พบทำผิดกฎหมายเพียบ

#สภาทนายยุ่งกันใหญ่ ! ดร.สุกิจ พบทำผิดกฎหมายเพียบ

5 November 2022
358   0

 

 

ดร.สุกิจ พูลศรีเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ได้โพสต์ระบุข้อความว่า..

   สภาทนายความ

ปี 2562-2565 ทำผิดกฏหมาย ยุ่งกันใหญ่แล้ว

# นายกสภาทนายความ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาว่าความ คือ กระทำการผิดข้อบังคับ

# นายกสภา ชี้นำให้นายอนุพร มาสมัครเป็นนายก ทั้งที่ต้องวางตัวเป็นกลาง

โดยที่ นายถวัล รุยาพร เป็นผู้อำนวยการ “เถื่อน” ข้อบังคับให้เป็น ที่ปรึกษาโดยตำแหน่ง” มิใช่หรือ ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง

ส่งผลให้ทนายความผู้สำเร็จในรุ่นต่างๆ ที่มีผู้อำนวยการ
แต่งตั้งขึ้นอย่างผิดกฎหมาย กลายเป็นผลผลิตเถื่อน ไม่ต่างจากผลผลิตที่ไม่มี “อย. “- ไม่มี “มอ.ก. “ใช่หรือไม่ ?

ประกอบกับนายถวัล รุยาพร โยก นายเกษม สรศักดิ์เกษม อตีดนายกสภาทนายความ (เคยเป็นหัวเพียงสมัยเดียว) ลดตัวลงรับตำแหน่งประธานมรรยาททนายความ ตามมติคณะกรรมการสภา ปี 62-65 อีกตำ แหน่ง เพื่อทำหน้าที่ควบ คุมมรรยาทผู้ทำผิดข้อบังคับมรรยาททนาย ความ (กฎหมายว่าด้วย จริยธรรมทนายความ)

#ประธานมรรยาท# จึงไม่ต่างจากการเป็นผู้สนับสนุน
ผู้อำนวยการสำนักฝึกว่าความที่เกิดจากการทำผิดกฎหมาย คือ การสนับ สนุนผู้ทำผิดกฎหมาย ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการฝึกว่าความเสียเอง โดย“หลงในอำนาจ “

ท่านคณะผู้บริหาร ปี 65-68 คณะวิเชียร ชุบไธสง จะนิ่งเฉยไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง ดอกหรือ ไม่เสียดายคะแนนเสียงที่ได้มา หรือครับ

ดร.สุกิจ พูนศรีเกษม