ข่าวประจำวัน » สงครามที่คนดี ไม่มีวันแพ้ รู้จัก องค์กรอิสระน้อยไป !

สงครามที่คนดี ไม่มีวันแพ้ รู้จัก องค์กรอิสระน้อยไป !

22 September 2023
822   0

สงครามที่คนดี ไม่มีวันแพ้

รู้จัก องค์กรอิสระน้อยไป !

เข้าใจหลัก รัฐธรรมนูญ 2560 น้อยไป!!

รู้จัก นายอินทร์ทั้งหลาย น้อยไป !!!

ยุทธศาสตร์ชาติ ออกแบบ ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง ตามคำสอนของ พ่อหลวง ร 9

-เมื่อ New Media มีอิทธิพล
-เมื่อ IO ถูกใช้อย่างแพร่หลาย
-เมื่อมือถือ มีกันเกือบทุกคน

อดีตที่ผ่านมา
ศึกชิงอำนาจปกครองประเทศ
ฝ่ายซ้ายโจมตีจุดอ่อน
ผู้นำรัฐบาล ฝ่ายขวา เพราะมาจากคณะรัฐประหาร

ปัจจุบัน

เมื่อฝ่ายซ้ายชิงอำนาจการปกครองมาได้
มีพลเรือนเป็นผู้นำรัฐบาล รวมทั้ง มีพลเรือนเป็นผู้นำรัฐสภา
ดูเหมือนมีอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติอยู่ในมือ คิดจะทำอะไรก้อได้ ไม่ต้องเกรงใจประชาชน เจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริง เพราะอ้างว่า ก้อเลือกพวกเขาเข้ามาปกครองเอง!!!

รัฐบาลใหม่ ไม่มีจุดอ่อนเรื่องผู้นำมาจากทหาร
มีจุดแข็งที่ มีทรงเป็นนักธุรกิจ ที่น่าจะสร้างเศรษฐกิจชาติให้รุ่งเรือง ร่ำรวยได้อย่างรวดเร็ว

แต่ อย่าลืม
สส ครม ทุกคนถวายสัตย์ปฏิญาน เหมือนๆกัน

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ””

รัฐธรรมนูญ 2560 ที่ได้รับการโหวตจากมวลมหาประชาชน ให้นำมาใช้ กว่า 16 ล้านคน

รัฐธรรมนูญ ที่สส สว นักการเมืองทุกคน ยอมรับในกติกา ว่าจะต้อง”ซื่อสัตย์ สุจริต”ถึงได้เข้าร่วมสมัครเป็นผู้แทนราษฏร สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา

วันที่แถลงนโยบายของรัฐบาล

เรื่องที่สอดคล้องกับ “แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี “ ต้องถูกดำเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญ
ถ้าไม่ทำ มีความผิดอย่างร้ายแรง

เรื่องที่รัฐบาลอยากทำ ถ้าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ก้อสามารถทำเพิ่มได้

ทุกฝ่ายจะต้อง “รักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ “
ไม่ใช่มายกเลิก มาแก้ไขให้คนไม่ดี ไม่ซื่อสัตย์ ไม่สุจริต เข้ามามีอำนาจและปกครองประเทศมากขึ้นๆ !

ถ้าประชาชน หรือนายอินทร์ ที่มีวิสัยทัศน์ เห็นว่าเรื่องที่เสนอมาทำเพิ่ม จากเรื่องในยุทธศาสตร์ชาตินั้น ไม่ถูกต้อง
ประชาชน หรือนายอินทร์ ย่อมมีสิทธิ ที่จะฟ้องร้องเอาผิดต่อฝ่ายบริหาร ได้

ถ้าประชาชน หรือนายอินทร์ เห็นว่าจะเกิดการทุจริต ทั้งทางตรง หรือทุจริตเชิงนโยบาย ประชาชน หรือนายอินทร์ก้อมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าทุกข์ กล่าวโทษรัฐบาล และนักการเมืองได้

คู่กรณีของนักการเมือง พรรคการเมือง และรัฐบาล ไม่ใช่นายกและรัฐบาลฝ่ายขวา ที่มาจากทหารอีกต่อไป

คู่กรณีของคนที่ทำผิด คือ”ประชาชน “ หรือ “ นายอินทร์” หรือ “ ผู้ที่ทำความดี เพื่อความดี” ที่ใช้กติกา ในรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ทุกฝ่ายยอมรับให้ใช้ โดยมีองค์กรอิสระ ช่วยดำเนินการ จนจบขั้นตอนตัดสินคดีความ

ถ้านักการเมือง
ถ้าคณะรัฐมนตรี
ถ้าสมาชิกวุฒิสภา
ถ้านักการเมืองท้องถิ่น ถ้าข้าราชการ
ไม่ได้ทำผิดอะไร ก้ออยู่ได้อย่างสบายๆ

สงครามครั้งนี้ ถึงแม้บางศึกจะดูเหมือนฝ่ายประชาชน หรือนายอินทร์ พ่ายแพ้ บ้าง

แต่การพลิกเกมส์ จากการแพ้ศึก กลับมาชนะสงคราม โดยไม่ต้องรบ มันสุดยอดยุทธศาสตร์ การรบที่แท้จริง !

สงครามที่คนดี ไม่มีวันแพ้

ดุลย์ จุลกะเศียน
วิศวนเกษตรกร#1
22 กันยายน 2566
วันที่ บูด ประกาศเลิกยุ่งการเมืองวันแรก^^