เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #“ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบวัดชลประทานฯปมรื้อ 11 กุฏิพระมิชอบ”

#“ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบวัดชลประทานฯปมรื้อ 11 กุฏิพระมิชอบ”

26 January 2023
192   0

 

 

ในวันศุกร์ที่ 27 ม.ค.66 นี้ เวลา 10.00 น. ศรีสุวรรณจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.ขอให้ตรวจสอบเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ กรณีสืบเนื่องจากกรณีที่เจ้าอาวาสร่วมกับหน่วยงานของรัฐบางหน่วย จัดทำโครงการ 5 ส. เพื่อปรับปรุงสถานที่เขตกัมมัฏฐาน (บริเวณหลังวัด) โดยมีกฏิอันที่พักอาศัยของสงฆ์จำนวน 70 กว่าหลัง โดยแจ้งให้พระสงฆ์ทราบเบื้องต้นว่าจะเป็นปรับปรุงให้สวยงามสะอาดขึ้น แต่ปรากฎว่า มีการรื้อทุบทำลายกุฏิพระไปแล้วกว่า 11 หลังและได้ให้พระออกจากกุฎิตั้งแต่กลางพรรษาที่แล้ว ทำให้พระจำนวนมากเดือดร้อน อีกทั้งไม่แจ้งญาติโยมที่สร้างกุฏิต่างๆ ดังกล่าวเพื่อเก็บอัฐิญาติของบรรพบุรุษไว้ เลย


ที่สำคัญมีการทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่เป็นต้นกล้าจากพุทธคยาเจดีย์ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานมาให้ปลูกไว้ที่วัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ์ 5 ธันวา 2554 อีกด้วย
การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดต่อกฎหมายหลายประการ และอาจขัดต่อมติมหาเถระสมาคมอีกด้วย สมาคมฯซึ่งได้รับการร้องเรียนจากพระเณรและญาติโยมจำนวนมาก จึงจำต้องนำความไปร้อง ป.ป.ช.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป เพื่อยุติการรื้อถอนกุฏิพระอีก 60 กว่าหลังที่เหลืออีกด้วย
จาก
ศรีสุวรรณ จรรยา