เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช. !สอบบอร์ด สศท.ทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่”

#ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช. !สอบบอร์ด สศท.ทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่”

6 April 2023
342   0

 

 

หมายข่าว : ศรีสุวรรณ
“ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบบอร์ด สศท.ทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่”

ตามที่คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย : สศท. (องค์การมหาชน) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ผอ.สศท. คนใหม่ เมื่อ 20 ก.ย.65 และ 27 ก.ย.65 ตามลำดับ ซึ่งตาม ม.25 ของ พรฎ.จัดตั้งสถาบันฯ2564 กำหนดไว้ว่า การแต่งตั้ง ผอ.ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หากมีความจำเป็นสามารถขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 60 วัน หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผอ. (เป็นอำนาจ ครม.)
การดำเนินการสรรหา ผอ.สศท.ดังกล่าวครบกำหนด 90 วันเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.65 และครบกำหนดการขยายระยะเวลาอีก 60 วันไปเมื่อ 23 ก.พ.66 ที่ผ่านมา ก็ยังไม่สามารถสรรหา ผอ.สศท.ได้เพราะมีคดีความกัน แต่ทว่ากลับไม่รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผอ. ตามที่กฎหมายกำหนด กลับยังดันทุรังที่จะทำการสรรหา ผอ.สศท.ต่อไป โดยทราบว่าจะมีการประชุมบอร์ดเพื่อพิจารณาสรรหา ผอ.สศท.กันในวันที่ 7 เม.ย.66 นี้ให้จงได้อีก ทั้งๆที่กฎหมายมิได้ให้อำนาจที่จะกระทำได้อีกต่อไปแล้ว
เหตุดังกล่าว มีข้อผิดปกติ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. นนทบุรีในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 นี้เวลา 10.00 น. เพื่อสอบคณะอนุกรรมการฯและคณะกรรมการ สศท. ว่าใช้อำนาจขัดต่อกฎหมายหรือทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่
จาก
ศรีสุวรรณ จรรยา