เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #วิธีเอาชนะแลนด์สไลค์ ! ดร.เทอดศักดิ์ ชี้ต้องใช้ ดินแดนแห่งรอยยิ้ม (Land of smile)

#วิธีเอาชนะแลนด์สไลค์ ! ดร.เทอดศักดิ์ ชี้ต้องใช้ ดินแดนแห่งรอยยิ้ม (Land of smile)

11 February 2023
384   0

 

 

ดินแดนแห่งรอยยิ้ม (Land of smile) เอาชนะ ถล่มทะลาย(Land slide)

การปกครองในประเทศที่ประกอบไปด้วย พรรคการเมืองพลายพรรค หลายกลุ่ม ที่จ้องเพียงขายฝันทำไม่ได้จริง ลมๆแล้งๆ หวังเพียงฝ่ายตัวเองได้รับเสียงข้างมาก เพื่อเข้ามาบริหาร ทุจริตงบประมาณ จากเงินภาษีของประชาชน ที่สุดท้ายปลายทางติดคุกติดตารางกันรายวัน ไม่หนีก็ติดคุก

แนวนโยบายของพรรคอันแหลมคม ที่โดนใจ “ทำได้ กินได้” จึงเป็นสิ่งที่โดนใจ และความต้องการของประชาชนที่แท้จริง หลักคิดแผนดินแห่งเมืองยิ้ม (Land of smile) คือสิ่งที่ประชาชนทุกคนจะได้ประโยชน์ จากแนวนโยบายดังกล่าว ต่างจาก ถล่มทลาย (Land slide) ที่มีผู้ได้ประโยชน์เพียงพรรคการเมืองเดียว แต่ประชาชนกลับไม่ได้ประโยชน์อะไร

1.นโยบายท้องถิ่น

ปรับขึ้นอัตราเงินเดือนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้าน อสม. คนชรา บัตรคนจน เบี้ยชราภาพ และอุดหนุนทางตรงให้กับประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านโครงการคนละครึ่ง หรือ กองทุนประกันสังคม

สนับสนุนการจัดตั้ง ตำรวจชุมชน ตำรวจอาสา ไทยอาสาป้องกันชาติ อ.ป.พ.ร. อาสามัครหน่วยกู้ภัย มีสวัสดิการ อัตราเงินเดือน เป็นจนท.ของรัฐ เพื่อให้ชุมชนดูแลกันเอง

สนับสนุนทูลเกล้าปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับฐานะ

2. นโยบายชุมชน

ขึ้นทะเบียนหาบเร่ แผงลอย สินค้าหัตถกรรม สินค้าท้องถิ่น จัดสรรสถานที่จำหน่าย ในทุกพื้นที่ เขต ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ขึ้นทะเบียน ชาย หญิง ค้าบริการ พนักงาน งานบริการ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ขับขี่รถบริการ taxi รถบรรทุก รถตู้ ฯลฯเพื่อให้ได้รับสวัสดิการของรัฐ และให้ความรู้ในการปรับปรุง -พัฒนา – เปลี่ยนแปลงอาชีพ

3.นโยบายสาธารณะ

สนับสนุนการย้ายเมืองหลวง หรือ เมืองแห่งเท็คโนโลยี อันเป็นการขยายความเจริญ ปฏิรูปประเทศเชิงโครงสร้าง

สนันสนุนการสร้างคลองไทย เพื่อพัฒนาด้านการค้าระหว่างประเทศ สร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาล

สนับสนุน สลากดิจิตอล ล๊อตโต้ การพนันถูกกฎหมาย สกัดมิให้เยาวชนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ

สนับสนุนปรับปรุงพระราชบัญญัติ สถานบริการให้อนุญาตสถานบริการ นอกโรงแรม และกำหนดพื้นที่เฉพาะในการให้บริการ ขยายเวลาเปิด ปิด ให้เหมาะกับยุคสมัย (ฉบับปัจจุบันปรับปรุงเมื่อปี 2550)

4.นโยบายเพื่อเยาวชน

ให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนฟรี ตั้งแต่อนุบาล จนถึงปริญญาเอก พร้อมเงินยังชีพรายเดือน เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน โดยภาครัฐจะเป็นผู้ออกทุนค่าใช้จ่าย (นำรายได้จากการเปิดการพนันถูกกฎหมาย และหวยออนไลน์ )

5.นโยบายเพื่อเกษตรกร

สนับสนุนให้ต้นไม้เป็นสินทรัพย์ เป็นทุน เกษตรกร สามารถนำไปจำนองกับทางธนาคาร เพื่อใช้ในการลงทุนได้

สนับสนุนการทำยุ้งฉาง โรงสีข้าว โรงเก็บยางพารา ปาล์ม สินค้าการเกษตร ให้ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตั้งองค์กรเพื่อให้เกษตรกรสามารถกำหนดราคาสินค้าได้เอง เพื่อให้มีผลกำไร หลีกเลี่ยงการขาดทุน

6.นโยบายด้านเศรษฐกิจ

สนับสนุนการออกกฎหมายป้องกันแก๊งมิจฉาชีพ หลอกลวง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในการโอน ย้ายเงิน

สนับสนุนออกกฎหมาย ปรับปรุง กำหนดอัตรา ดอกเบี้ย บัตรเครดิต การเช่าซื้อ ค่าปรับ ให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด

7.นโยบายพลังงาน

สนับสนุนโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม ของเอกชน การซื้อวัสสดุในราคาถูก ลดหย่อนภาษี ขยายการขายพลังงานโซล่าเซลล์ให้กับภาครัฐ

สนับสนุนรถไฟฟ้า ปลอดภาษีการนำเข้า ทดแทนพลังงานน้ำมัน

สนับสนุนการขยายจุดติดตั้งเติมพลังงาน ไปในชุมชน ท้องถิ่น หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด

สนับสนุนในการอุดหนุน ราคาน้ำมัน แก๊สหุงต้มครัวเรือน น้ำประปา เพื่อบรรเทา เบาบางความเดือดร้อนของประชาชน ระงับเรื่องอัตราเงินเฟ้อ

8.นโยบายด้านความมั่นคง

สนับสนุนการสมัครใจรับราชการทหาร เพิ่มอัตราเงินเดือน สวัสดิการ ของกำลังพลทุกระดับชั้น เริ่มต้น พลทหาร 15,000 บาท ให้เกิดแรงจูงใจในการรับใช้ชาติ

“ พูดจริง ทำจริง ไม่ทิ้งประชาชน “

ดร.เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา
11 กุมภาพันธ์ 2566