ข่าวประจำวัน » ร.9ทรงเตรียมไว้ ! ดร.อาทิตย์ยัน นี้หลักการปกครองสังคมธรรมมาธิปไตยัง

ร.9ทรงเตรียมไว้ ! ดร.อาทิตย์ยัน นี้หลักการปกครองสังคมธรรมมาธิปไตยัง

3 June 2024
2   0

พระมหากษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรม
ทรงปิดทองใต้ฐานพระอย่างแท้จริง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เงิน ร.๙ เตรียมการใว้ให้ครับ พระองค์ท่านทรงพระอ้จฉริยะรู้ล่วงหน้าครับ

สุดยอดพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงประชากรของพระองค์ ท่านทำเงินทิ้งไว้ให้ ถ้าชาติขาดเงินสด

ขอให้ประชาชนทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่จงรักภักดี และไม่เข้าใจโจมตีพระองค์ท่าน ได้โปรดทราบว่าท่านทรงห่วงใยคอยปกป้องดูแลประเทศชาติและประชาชนอยู่ตลอดเวลาโดยมิจำต้องป่าวประกาศให้รู้ ประดุจพ่อดูแลห่วงใยลูก และ ร. ๑๐ ก็ทรงดำเนินตามรอย เบื้องพระยุคลบาทของพระบรมราชชนก สั่งการให้ทำ ประกอบกับพระองค์ท่านไม่ชอบพูดประกาศสิ่งที่ท่านทำ ประชาชนจึงไม่ค่อยทราบความจริง

ประเทศไทยจึงต้องปกครองด้วยระบอบสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
หากปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขหรือระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประเทศไทยจะล่มสลายแน่นอน