ข่าวประจำวัน » รัฐประหาร- ปฏิวัติ-ปฏิรูป คืออะไรกันแน่ ?

รัฐประหาร- ปฏิวัติ-ปฏิรูป คืออะไรกันแน่ ?

10 May 2024
260   0

รัฐประหาร- ปฏิวัติ-ปฏิรูป คืออะไรกันแน่ ?

1)คำว่า รัฐประหาร =
Coup D’etat (กุปเดตาคนไทยอ่านว่า คู๊ป เด ต้า) คือ

1.1) การใช้กำลังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1.2) เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือล้มล้าง”รัฐบาล”โดยฉับพลัน
1.3) ยังคงระบอบการปกครองเดิม

2)คำว่า ปฏิวัติ = revolutionize คือ

2.1)การใช้กำลังเข้ายึดอำนาจ
2.2)และเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลโดยฉับพลัน
2.3)และเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองด้วย.

3)คำว่า ปฏิรูป = reform แปลว่า ปรับปรุง, เปลี่ยนรูป, เข้าแถวใหม่, กลับตัว

3.1) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองใหม่
3.2) โดยยังคงระบอบการปกครองเดิม

วิศวนเกษตรกร#1
9 พฤษภาคม 2567