เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #รัฐบาลโดนอีกดอก ! สภาฯรถไฟ ยื่นเอาผิดป้ายชื่อสถานีบางซื่อ ราคาโคตรแพง

#รัฐบาลโดนอีกดอก ! สภาฯรถไฟ ยื่นเอาผิดป้ายชื่อสถานีบางซื่อ ราคาโคตรแพง

3 January 2023
183   0

 

สหภาพฯ รฟท.ยื่น “ผู้ว่าฯ รฟท.” ตรวจสอบวิธีจัดจ้างพิเศษเปลี่ยนป้ายชื่อ “สถานีกลางบางซื่อ” เป็น “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” ชี้ราคาสูงผิดปกติ และไม่ใช่งานเร่งด่วนที่ต้องเลือกจ้างเฉพาะเจาะจง

รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูล ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ ในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มูลค่า 33 ล้านบาท ทำให้สังคมเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่าราคาดังกล่าวสูงเกินไปหรือไม่นั้น ล่าสุดวันนี้ (3 ม.ค. 2566) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพฯ รฟท. ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการว่าจ้างเอกชนเปลี่ยนป้ายชื่อ “สถานีกลางบางซื่อ” เป็น “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีนายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าฯ รฟท.เป็นผู้แทนรับหนังสือ

สหภาพฯ รฟท.ระบุว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้มีประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 33,169,726.39 บาท (สามสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบเก้าสตางค์) ซึ่งเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้

สร.รฟท.จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 40 (4) ดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง สร.รฟท.เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อให้เป็นไปตามชื่อที่ได้รับพระราชทานเป็น “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” และการติดตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่เห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เหตุของความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการโดยใช้วิธีการว่าจ้างเอกชนด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะทำให้การรถไฟฯ สูญเสียงบประมาณในการว่าจ้างการปรับปรุงป้ายชื่อที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าปกติ

ซึ่งหากดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธีการประกาศเชิญชวน หรือวิธีการคัดเลือกก่อน จะทำให้การใช้งบประมาณของการรถไฟฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม ได้งานที่มีคุณภาพมากที่สุด มีกระบวนการตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน

ดังนั้น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ขอเรียนมายังท่านผู้ว่าการการรถไฟฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนในการว่าจ้าง เสนอราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้ายชื่อ “สถานีกลางบางชื่อ” เป็น “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยเร่งด่วน เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ของชาติ และการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป