ข่าวประจำวัน » รัฐบาลวงแตก ! ชาติไทยไม่เอาด้วย นิรโทษ ม.112

รัฐบาลวงแตก ! ชาติไทยไม่เอาด้วย นิรโทษ ม.112

4 June 2024
20   0

วันนี้ (4 มิ.ย. 67) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงความคืบหน้าของกฎหมายนิรโทษกรรมว่าพรรคชาติไทยพัฒนาได้ส่งนายนิกร จำนง เลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม สภาผู้แทนราษฎร เข้าไปเป็นตัวแทน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติมอะไร แต่นโยบายที่พรรคได้มอบไว้ คือการนิรโทษกรรม จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับ 3 เรื่องนี้ ได้แก่ 1.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 2.ความผิดอาญาร้ายแรง 3.การคอรัปชั่น

สำหรับกรณีที่อาจมีการรวมคดีความผิดมาตรา 112 เข้าไปด้วยนั้น นายวราวุธ กล่าวว่า ยังไม่ได้ข้อสรุปแน่นอน เป็นเรื่องปกติที่หลายฝ่ายมีความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่ยังไม่ได้มีการลงมติหรือได้บทสรุปใด เพราะหากมี ทางนายนิกรคงได้แจ้งให้ทางพรรคทราบแล้ว แต่วันนี้ยังไม่มี