ข่าวประจำวัน » ระวังวิกฤต ! ณรงค์ศักดิ์ ชี้เงินดิจิทัล กำลังเจอทางตัน

ระวังวิกฤต ! ณรงค์ศักดิ์ ชี้เงินดิจิทัล กำลังเจอทางตัน

11 January 2024
490   0

นาย ณรงค์ศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา
รองหัวหน้าพรรค ไทยศรีวิไลย์
ได้กล่าวว่า นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งคำตอบกรณีคำถามของคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 1 หมื่นบาท ในการออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet (ดิจิทัลวอลเล็ต) กลับมายังกระทรวงคลังแล้ว
ซึ่งคำตอบของกฤษฎีกา ระบุว่า เป็นไปตามอำนาจของรัฐมนตรี และคณะกรรมการฯ ที่จะดำเนินการกู้เงินตามพ.ร.บ.กู้เงินฯ เพื่อทำโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet โดยมีข้อสังเกตุบางข้อ เช่น การออกพ.ร.บ.ต้องเป็นไปตามพ.ร.บ.วินัยการเงินฯ มาตรา 53 และมาตรา 57 รวมถึงต้องมีการทำความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ซึ่งขั้นตอนจากนี้ไป จะมีการนัดหมายคณะกรรมการฯ เพื่อเดินหน้าโครงการฯ เมื่อประชุมได้ข้อสรุปครบถ้วนแล้ว จะขอความกรุณาเลขากฤษฎีกาที่อยู่ในคณะทำงาน ให้ช่วยสรุปในเรื่องคำตอบ หรือข้อสังเกตของกฤษฎีกา ว่าจะมีมติเดินหน้าอย่างไรต่อไปอย่างถูกต้อง สรุปได้ว่า กฤษฎีกาตอบกลับมาว่าสามารถทำได้ โดยมีข้อสังเกตว่าต้องเป็นไปตามกฎหมาย เช่น ต้องเป็นเรื่องของสถานการณ์วิกฤตไม่สามารถตั้งงบประมาณได้ เรื่องความความคุ้มค่าของโครงการฯ ต้องมีการประเมินผลก่อนและหลัง และต้องทำการรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้าน ซึ่งอาจต้องมาดูว่าจะใช้กลไกลใดในการทำความคิดเห็นประชาชน หรือจากหน่วยงานใด” นายจุลพันธ์ กล่าว หน่วยงานใดจะเป็นผู้ตอบคำถามว่า เศรษฐกิจไทยวิกฤตหรือไม่มีวิกฤต ซึ่งนายจุลพันธ์ ระบุว่า ณ ขณะนี้ไม่มีใครเป็นคนชี้ว่าเศรษฐกิจวิกฤตหรือไม่ เป็นหน้าที่ของรัฐบาล กระทรวงคลัง และคณะกรรมการฯ ต้องหาคำตอบที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้สุกงอมและวิกฤต หรือไม่อย่างไร !!