เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #“รองแม่ทัพภาค4” เตือนกลุ่มการเมือง-นักศึกษา ขบวนนักศึกษาแห่งชาติ PELAJAR BANGSA

#“รองแม่ทัพภาค4” เตือนกลุ่มการเมือง-นักศึกษา ขบวนนักศึกษาแห่งชาติ PELAJAR BANGSA

8 June 2023
758   0

 

อย่าดึงฟ้าต่ำ
อย่าทำหินแตก
อย่าแยกแผ่นดิน !!
.
“รองแม่ทัพภาค4” เตือนกลุ่มการเมือง-นักศึกษา ขบวนนักศึกษาแห่งชาติ PELAJAR BANGSA
เคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ
กำหนดชะตากรรมของตนเอง
พบ คล้ายเอกสาร ทำประชามติ
ขอแยกตัวเป็นเอกราชปาตานี
ชี้อาจใช้สิทธิ เสรีภาพได้
แต่ต้องไม่ละเมิดกฏหมาย
และบูรณภาพแห่งดินแดน
เตือนสติ “อย่ากระทำผิดกฎหมายบ้านเมือง อย่าทำหินแตก อย่าดึงฟ้าต่ำ อย่าแยกแผ่นดิน”

.

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาค4 และคณะทำงานของกองทัพในคณะพูดคุยสันติสุขฯกล่าวในระหว่างการร่วมประชุมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่ หรือสร.3 ที่มี แม่ทัพภาค4เป็นประธาน

โดย ได้มอบหมายให้ พล.ต.ปราโมทย์ ชี้แจงกับคณะสร.3 ให้เข้าใจถึงความก้าวหน้าของการพูดคุยสันติสุขฯ ที่ดำเนินการอยู่ โดยในปัจจุบันได้หยุดลงชั่วคราว เพื่อรอรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง

พล.ต.ปราโมทย์ ได้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนนักศึกษาแห่งชาติ PELAJAR BANGSA ในการเปิดตัวกลุ่มเป็นครั้งแรก ที่คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี เมื่อวันพุธที่ผ่านมา

โดยกลุ่มได้เชิญนักวิชาการด้านสันติวิธีมาร่วมอภิปรายในหัวเรื่อง “การกำหนดอนาคตตนเอง (Self Determination) กับสันติภาพปาตานี” และมีการทำแบบสอบถามความเห็นของผู้ร่วมงานว่าเห็นด้วยกับ”สิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเองหรือไม่” ที่จะให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราช ได้อย่างถูกกฎหมาย

พลตรีปราโมทย์ กล่าวว่า การเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรธน.โดยไม่ไปละเมิดต่อกฎหมายและบูรณภาพแห่งดินแดนเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้

แต่ “การกำหนดชะตากรรมตนเองไม่ได้หมายรวมถึงการแบ่งแยกดินแดน เพราะว่าประเทศไทยเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ ”

จึงขอให้ระมัดระวัง ไม่กระทำผิดกฎหมาย เพราะอาจเข้าข่ายต่อการละเมิดกฎหมายและบูรณภาพแห่งดินแดน ซึ่งฝ่ายความมั่นคงกำลังพิจารณาในเรื่องความผิดตามข้อกฎหมายอยู่

พล.ต.ปราโมทย์ กล่าวว่า เราจะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องการอยู่ร่วมกันของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศภายใต้หลักรธน.แห่งราชอาณาจักรไทย

พล.ต.ปราโมทย์ กล่าวว่า ขอฝากเป็นข้อคิดต่อการทำงานของกลุ่มต่างที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในจชต. ในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกัน

สิ่งที่ต้องระวังคือ “ไม่กระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองและบูรณภาพแห่งดินแดน อย่าดึงฟ้าต่ำ อย่าทำหินแตก อย่าแยกแผ่นดิน”