ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #รมต.กลาโหมสั่งด่วน ! คุมเข้มทุกเหล่าทัพ หลังกระสุนหายนับแสนนัด

#รมต.กลาโหมสั่งด่วน ! คุมเข้มทุกเหล่าทัพ หลังกระสุนหายนับแสนนัด

21 July 2023
797   0

 

 


บิ๊กตู่” สั่งเหล่าทัพคุมเข้ม
คลังอาวุธ
หมั่นตรวจสอบเป็นประจํา
ป้องกันมิให้มีการลักลอบนําอาวุธ ยุทโธปกรณ์ เครื่องกระสุน
วัตถุระเบิด
ไปแสวงหาผลประโยชน์ใน
หลังเกิดเหตุกระสุนในคลังนาวิกโยธิน
หายนับแสน นัด

.
พันเอกจิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม
เปิดเผยว่าในการประชุมสภากลาโหมที่มี พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว.
กลาโหมเป็นประธานได้มีการสั่งการ
เรื่องการรักษาความปลอดภัยคลังอาวุธยุทโธปกรณ์
ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ
เข้มงวดกวดขัน การรักษาความปลอดภัยคลังอาวุธ
และยุทโธปกรณ์ ที่อยู่ในคลังต่าง ๆ ของหน่วย

โดยเน้นย้ํา และกําชับให้ผู้บังคับหน่วย
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หมั่นตรวจสอบคลังที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นประจํา
เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบนําอาวุธ ยุทโธปกรณ์
ตลอดจนเครื่องกระสุน
และวัตถุระเบิดของหน่วยออกไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางท่ี
มิชอบ หรือนําออกไปใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาต

หากมีข้อบกพร่องหรือมีการสูญหาย
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องถูกลงโทษทั้งทางวินัยและทาง อาญา

นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังกำชับ
เรื่องการปราบปรามน้ํามันเถื่อน ให้ ผบ.เหล่าทัพ โดยเฉพาะ
ตำรวจ เข้าไปดูแลเด็ดขาดกับขบวนการน้ํามันเถือน
ทั้งน้ํามันเขียว ที่มีการขนถ่ายทางทะเล
รวมทั้งน้ํามันลักลอบน้ําเข้าจากมาเลเซีย
และน้ํามันภายในประเทศที่ หมุนออกและเข้าภายในประเทศ
จึงมีผลต่อราคาพลังงานและระบบภาษีในภาพรวม

โดย ขอให้ ผบ.ตร.
จัดการกับขบวนการค้าน้ํามันเถื่อนท้ังหมดที่เกี่ยวข้อง
โดยลงลึกเส้นทางการเงินกับ ผู้เกี่ยวข้อง
และหากมีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้อง
ขอให้ดําเนินการขั้นเด็ดขาดและให้เห็นผลโดยเร็ว

นอกจากนี้ ยังขอ ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม
เหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันสําคัญต่าง
ๆ ตามที่ศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
ขอรับการสนับสนุน อย่างเต็มกําลังความสามารถ
โดยให้สนับสนุนกําลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ฯ ตลอดจนการอัญเชิญ
ถุงพระราชทานให้แก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง
และแจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในชุมชนโดย
รอบ เขตพระราชฐาน
รวมทั้งการจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน และกิจกรรมอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม