แวดวงไอที » #รมช.ศึกษาอ่วม ! ป.ป.ช.ยื่นศาลฏีกาปลดรมช. ตัดสิทธิเลือกตั้ง ฐานรุกป่าขัดจริยธรรม

#รมช.ศึกษาอ่วม ! ป.ป.ช.ยื่นศาลฏีกาปลดรมช. ตัดสิทธิเลือกตั้ง ฐานรุกป่าขัดจริยธรรม

9 December 2022
788   0

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ศาลฎีกา สนามหลวง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องกล่าวหาว่า นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้คัดค้าน ดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินในเลขที่ 41576, 41577, 41578, 41579 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยไม่ชอบ และที่ดินอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และแนวเขตป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ จึงมิชอบด้วยกฎหมาย

ขอให้ศาลฎีกามีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่า ผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีการับคำร้องจนกว่าจะมีคำพิพากษา ให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้าน และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 235 พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 87 และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ.2561 ข้อ 8 และข้อ 11, 17 ประกอบข้อ 27 ตามคดีหมายเลขดำที่ คมจ. 2/2565 ของศาลฎีกา

คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาว่าจะมีคำสั่งรับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ มีกำหนดนัดฟังคำสั่งในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 นี้

ก่อนหน้าคดีนี้ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินในเลขที่ 41158 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มาแล้ว ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างนัดไต่สวนพยานผู้ร้อง ส่วนคดีนี้ผู้ร้องมีมติให้แยกข้อกล่าวหาออกเป็นคดีใหม่

โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ศาลฎีกาเคยมีคำสั่งให้รับคำร้อง กับสั่งให้ นางกนกวรรณ หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ในภายหลัง ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดและฟ้องดำเนินคดีอาญา