เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #รถไฟฟ้า เฮ ! ครม.อนุมัติยกเว้นเงินได้นิติบุคคลค้านรถEV แลกผลิตรถในไทยเพิ่ม

#รถไฟฟ้า เฮ ! ครม.อนุมัติยกเว้นเงินได้นิติบุคคลค้านรถEV แลกผลิตรถในไทยเพิ่ม

7 March 2023
109   0

   วันที่ 7 มี.ค.66 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์

โดยประเด็นสำคัญคือ ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์

สำหรับสิทธิประโยชน์ จะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐตามมาตรการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธินั้น โดยรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธินั้น (คำนวณกำไรสุทธิตามรอบระยะเวลาบัญชี ขึ้นอยู่กับบริษัทจะกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีของตัวเอง แต่จะต้องเป็น 12 เดือน โดยจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อใดก็ได้)

กระทรวงการคลังรายงานต่อครม. ด้วยว่า มาตรการนี้ไม่อยู่ในประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ แต่ได้ประมาณการจากการจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2565-2568 จำนวน 43,000 ล้านบาท คิดเป็นรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะสูญเสียตลอดมาตรการประมาณ 8,600 ล้านบาท แต่จะเป็นการสนับสนุนให้มีความต้องการการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและทำให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งจะทำให้มีการจ้างงานและพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ