ข่าวประจำวัน » ยื่นยุบก้าวไกลแล้ว ! ลุ้น 20 มี.ค.ศาลรธน.นัดพิจารณา

ยื่นยุบก้าวไกลแล้ว ! ลุ้น 20 มี.ค.ศาลรธน.นัดพิจารณา

18 March 2024
293   0

18 มีนาคม 2567 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งได้รับมอบหมายจาก กกต. ให้เป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทน กกต. ได้ยื่นคำร้องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้พิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกล และ ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค ตาม พ.ร.ป. ว่าพรรคการเมืองมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)

จากเหตุมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการ ล้มล้างการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วเมื่อช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมา โดยเป็นการยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  E-filing ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด

ทั้งนี้ คำร้องดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเป็นมติเอกฉันท์ว่า การที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคในขณะนั้นและพรรคก้าวไกล เสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง

และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิ และเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง ซึ่งนายธีระยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความของพระพุทธะอิสระ และนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ได้ยื่นคำร้องขอให้ กกต. ดำเนินการเอาผิดกับพรรคก้าวไกล ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ