ข่าวประจำวัน » ภูมิใจไทย เสียวโดนยุบ ! อนุ กกต.เรียก หจก.บุรีเจริญ แจงเงินเข้าพรรค

ภูมิใจไทย เสียวโดนยุบ ! อนุ กกต.เรียก หจก.บุรีเจริญ แจงเงินเข้าพรรค

19 January 2024
375   0

19 ม.ค.2567 ผู้สี่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเมื่อเดือนมี.ค. 66 ก่อนการเลือกตั้ง นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคภูมิใจไทย โดยอ้างเหตุว่า นายศุภวัฒน์ เกษมสุทธิ์ มีพฤติการณ์เป็นนอมินีถือหุ้นในหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นแทนนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​คมนาคม และทั้งนายศุภวัฒน์ หจก. บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น บริษัทศิลาชัย บุรีรัมย์ จำกัด ได้มีการบริจาคเงินเข้าพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ปี 2561-2565 รวมจำนวนหลาย 10 ล้านบาท เงินบริจาคดังกล่าว จึงอาจเข้าข่ายขัดมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 นั้น

มีรายงานว่าขณะนี้คำร้องดังกล่าวยังอยู่ในชั้นการพิจารณาของอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของนายทะเบียนพรรคการเมือง และอยู่ระหว่างการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ โดยได้มีการเรียกตัวแทนของหจก. บุรีเจริญ คอนสตรัคชั่นมาให้ข้อมูลแล้ว ซึ่งหากการดำเนินการของอนุกรรมการฯเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการเสนอต่อนายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งถ้านายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าเป็นความผิดก็จะเสนอต่อที่ประชุมกกต.เพื่อพิจารณาให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าเห็นไว้ไม่ผิดก็จะมีคำสั่งยุติเรื่อง

ทั้งนี้มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนดไว้ว่า ห้ามพรรคการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย